04

Oct

I våra kläder – Kvartal 3 2017 – Ispiggnig, Pollexmetoden

Idag fortsätter vi vårt segment I våra kläder. Detta kvartal kan ni läsa lite om hur vi har hjälpt våra kunde och gjort deras vardag lite lättare genom bland annat Schaktfri ledningsförnyelse, Pollexmetoden mm.

Här kommer ett urval av bilder och förklaringar kring vad vi hjälpte våra kunder med under det tredje kvartalet 2017.

Pollexmetoden i Västerås

Fredrik och Christer hjälper till att säkerställa en ledning som går in i ett sjukhus. Nere i kulvertarna så må det vara mörkt men att man kan använda gamla sjukhussängar som arbetsbord förgyller arbetsplatsen. När de är klara så har ännu en ledning blivit godkänd för att tas i drift.

Undersökning av tillskottsvatten

Henrik och Pär är i Hallsberg och genomför Utredning av tillskottsvatten med rök och färgat vatten. Nu är vi på väg in i höstens regniga och blåsiga tider och med hjälp av denna metod så kan man komma till bukt med t ex källaröversvämningar innan de sker.

Schaktfri ledningsförnyelse med formpassade rör

Fredrik, Christoffer och Kenny är i Rindö och gör ett större jobb med hjälp av formpassade rör. Just här ser vi när de ångar upp ledningen för att få den så kallat ”close fit” till den nuvarande. På detta sätt tappar man minimal dimension på ledningen. Efter att ångningen är klar så väntar man över en natt innan man börjar göra installationer på ledningen.

Ispiggning runt om i Sverige

Göran är ute på vårens ispiggningstour som tar honom från Finspång till Umeå. Ispiggning är ett smart och smidigt sätt att rensa ledningar när man exempelvis har stora dimensionsförändringar eller vridspjällsventiler. Det är heller inte möjligt att köra fast då isen bara smälter. Vi planerar även en tour i höst för våra kunder.