Miljö och kvalitet

Vi drivs av ett starkt engagemang för kvalitets- och miljöfrågorna

Inom Pollex finns ett starkt fokus på frågor som rör utveckling, kvalitet och miljö. Vi arbetar mycket aktivt med kvalitets- och miljöfrågorna för att ständigt utvecklas som leverantör och för att bidra till en bättre miljö och en minskad miljöpåverkan. Pollex kvalitetsprocesser är certifierade enligt ISO 9001 och vårt miljöledningssystem enligt ISO 14001. Arbetsmiljön är givetvis också ett viktigt område för oss och vi är därför certifierade enligt OHSAS 18001.

kvalitet

För oss är det självklart att erbjuda högsta kvalitet på våra tjänster, de metoder vi utvecklar och i utförandet av små och stora projekt. Våra kunder står i fokus när vi arbetar för att hela tiden vässa den höga kvalitet som ska vara ett kännetecken för Pollex. Engagemanget för kvalitetsfrågorna finns hos alla inom företaget.

Vi bedriver även ett långsiktigt arbete för att lyfta fram och öka marknadens insikt om miljöfrågornas betydelse. När vi arbetar med våra schaktfria tekniker hjälper vi till att kraftigt minska miljöpåverkan jämfört med traditionell schaktning. Det är något alla vinner på. Med våra tjänster och metoder hjälper vi dessutom våra kunder att slippa miljöproblem och kvalitetssäkra dricksvatten, avlopp och även processvatten. Faktum är att Pollex många gånger hjälper till i våra kunders eget miljöarbete.

Ständiga förbättringar i ett aktivt kvalitetsarbete

Ständiga förbättringar är ett självklart mål för Pollex kvalitetsarbete och i utvecklingen av företagets kvalitetsledningssystem. Vi får aldrig slå oss till ro i tron att vi inte kan bli bättre i det vi gör. Det finns alltid i någon del av vår verksamhet vi kan utvecklas och som gör att vi kan lyfta begreppet ”högsta kvalitet” ytterligare en nivå. Att vi arbetar mycket aktivt med kvalitetsfrågorna är en trygghet för våra kunder. Kunder med höga kvalitetskrav ska veta att vi svarar upp mot de kraven, men vår ambition är samtidigt att överträffa våra kunders förväntningar.

Läs mer...

Våra schaktfria metoder ger en drastiskt minskad miljöpåverkan

På Pollex arbetar vi ständigt för att öka omvärldens insikt om de stora miljöfördelarna med våra schaktfria tekniker. Vi känner ett ansvar för att bidra till en hållbar utveckling och en minskad miljöpåverkan. Det är ett äkta engagemang som genomsyrar företagets verksamhet på hemmaplan men också ute i våra kundprojekt.  Vårt mål är att många fler ska värdesätta de positiva miljöaspekterna med schaktfritt.  Vid en jämförelse med traditionell schaktning ger schaktfri teknik en drastiskt minskad påverkan på natur, miljö, infrastruktur, trafik och människor.

Om miljöbalken får bestämma blir valet schaktfri ledningsförnyelse

Vad många säkert inte tänker på är att schaktfri ledningsförnyelse går hand i hand med kraven i miljöbalken. Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling och en sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Läs mer...