Om oss

I vårt ansvar ingår att visa omtanke om miljön och få ännu fler att välja schaktfria lösningar

Pollex vision är att vara en förnyare. Så har det varit i mer än 30 år och så kommer det att vara även i framtiden.  Vår vision är att vara en ledande leverantör av schaktfria tjänster och lösningar under mottot ”Vi gör gamla rör som nya”.  Bland våra kunder finns en majoritet av Sveriges kommuner som vi hjälper att undersöka, rengöra, underhålla och med schaktfria metoder förnya vatten- och avloppsnäten.

En växande marknad är också industrier med egna ledningsnät som regelbundet måste ses över och förnyas. Allt fler industrier inser fördelarna med våra schaktfria lösningar. Störningarna blir minimala och det gäller inte bara på produktionen utan också den omgivande miljön.

Miljön är viktig för oss.  Pollex ambition är att vara med och påverka och förändra på ett sätt som gynnar inte bara våra kunder utan i högsta grad miljön runt omkring oss. Med stor envishet ska vi fortsätta att informera och skapa engagemang för den minskade miljöpåverkan som blir resultatet när man väljer schaktfritt.

Vår värdegrund är en kompass med tydlig miljöriktning

Idag är det schaktfria engagemanget en mycket stor del av vår företagskultur som bygger på en värdegrund med fyra kärnvärden; Framtidstro, Omtanke, Glädje och Ansvar. Värdegrunden fungerar som en kompass för hur vi agerar internt, på marknaden och i våra kundrelationer.

I Framtidstron ingår att vi vill vara med och skapa förändringar på en många gånger traditionell marknad. Vår tro på att miljöaspekterna måste vägas in i beslut om val av renoveringsmetod är stark! Omtanke visar vi både internt och mot våra kunder. Vi känner Glädje för vår utveckling, det vi gör och för att så många kunder vill samarbeta med oss. Ansvar innebär både samhällsansvar, exempelvis genom samarbetet med WaterAid, ansvar för de projekt vi får förtroendet att genomföra samt givetvis också för miljön.

Det svenska ledningsnätet behöver schaktfria lösningar

Det område som växer allra snabbast är Pollex lösningar för schaktfri förnyelse av ledningsnät. Vi har under många år arbetat hårt för att de schaktfria metoderna ska etableras som det naturliga valet när det blir aktuellt att renovera ledningsnät. Allt fler inser fördelarna jämfört med traditionell schaktning och det är vi givetvis glada för.  Miljön blir också glad.

Utsläppen av koldioxid kan minskas med 90 % och miljön skonas också på andra sätt. Att det dessutom går betydligt snabbare och blir billigare jämfört med att gräva och lägga ned nya rör gör att vi får fler och fler kunder som väljer någon av våra schaktfria metoder som alla är godkända för dricksvatten.

”Vi gör gamla rör som nya – med schaktfria lösningar”. Vår snabba utveckling och det allt mer akuta behovet att förnya stora delar av det svenska ledningsnätet gör att vi sätter allt större fokus på de schaktfria lösningarnas fördelar i vår kommunikation. En anledning är att det brådskar. Tusentals kilometer med åldrade ledningsnät i de svenska kommunerna behöver förnyas. För miljöns skull men också för kommuninvånarnas bästa bör det i så stor utsträckning som möjligt ske med schaktfria metoder. Det är vår vision och framtidstro att det ska bli så, och det ska vi fortsätta att arbeta hårt för!