Luft- och vattenspolning i korta drag

En effektiv metod som spolar ut allt - används med fördel vid missfärgning som gett dålig dricksvattenkvalitet.

Effektiv vid förekomst av bakterier, cryptosporidium och andra parasiter. Klor kan tillsättas i spolvattnet om nödvändigt.

Vi rekommenderar spolning vart femte till tionde år, beroende på kvaliteten på VA-nät och vattnet.

Avsevärt mindre vattenåtgång jämfört med vanlig spolning.

Luft- och vattenspolning

Att på ett enkelt och effektivt sätt rensa dricksvattenledningar kräver rätt utrustning, men framför allt kompetens och erfarenhet. Pollex metod för att ta bort bakterier, slam och beläggningar från vattenledningar och snabbt få fram rent och friskt vatten till abonnenterna är inte bara väl beprövad, utan också snabb och verkningsfull.
Lösningen heter luft- och vattenspolning – med denna kan vattenledningarna i ett helt samhälle spolas till en rimlig kostnad och dessutom helt schaktfritt.

 Så här går det till

Vi börjar med att projektera uppdraget noggrant och upprättar spolplaner. Detta gör att vi minimerar eventuella störningar i ledningsnätet och får en effektiv spolning med varaktigt resultat. Den aktuella ledningssträckan stängs av från det omgivande nätet. Vi leder sedan via en brandpost in tryckluft som blandas med vattnet i rören. Detta skapar en kraftig turbulens genom ökad hastighet.

luft- och vattenspolning

En blandning av luft och vatten trycks mellan två brandposter – med hög hastighet och lågt tryck.

Tack vare spolningen lossnar de lösa beläggningarna i rören och spolas tillsammans med slam och bakterier ut vid avtappningsstället, vanligtvis en annan brandpost. Vi fortsätter spolningen tills dess vi ser att ledningen är ren från partiklar. Naturligtvis kontrollerar vi genom mätning. En avgörande faktor för ett bra resultat är att vi kan anpassa delsträckans längd efter ledningsdimensionen och därför använda rätt proportioner av luft och vatten.

Här kan du läsa mer om Luft- och vattenspolning.

Här kan du ladda ner vårt produktblad om luft- och vattenspolning.

Pollex garanterar

  • Metoden är trygg – du har alltid kontakt med samma projektledare under hela processen.
  • För att snabbt få fram fakta för återkommande uppdrag, sparar vi all relevant information om kundernas VA-nät och det arbete vi utför.
  • Vi har över 30 års erfarenhet och de flesta av landets kommuner som nöjda kunder.