Pollexmetoden – provtryckning i korta drag

Pollexmetoden är en ”flerstegsraket” med täthetsprovning, Polly-Pig-rensning, desinficering och vattenprover.

Pollex personal är utbildade i vattenprovtagning och hygien för VA-arbeten.

All utrustning för dricksvatten används enbart för detta ändamål.

Pollexmetoden – provtryckning

För att kunna garantera en hög och jämn vattenkvalitet i nya dricksvattenledningar är det viktigt att de genomgår en noggrann behandling innan de tas i bruk.  Det gör vi med vår patenterade Pollexmetod – provtryckning, Polly-Pig-rensning, desinficering. Givetvis provtrycker och rengör vi alla typer av ledningar.

Att få nylagda ledningar godkända är ofta ett av de sista momenten i en entreprenad. Det är därför viktigt att inget går fel i detta steg. Vi arbetar dagligen med att få nylagda ledningar godkända och driftklara. För detta har vi utvecklat Pollexmetoden – en behandling i tre steg där vi snabbt, enkelt och effektivt provtrycker, Polly-Pig-rensar och desinficerar dricksvattenledningarna innan de börjar användas. Resultatet blir rena ytskikt som ger ett jämt flöde av rent dricksvatten under många år.

Så här går det till

Först täthetsprovar vi de nya ledningarna för att säkerställa att det inte finns några läckor. Vi följer Svenskt Vattens publikationer VAV P78, P79, P91 eller de krav som ledningsägaren ställer. Efter provtryckning rensar vi ledningen med våra specialutformade rensningspluggar, Polly-Pigs. Även rensning utförs enligt Svenskt Vattens rekommendationer i VAV P77. En vätskepelare med en specialblandning av desinficeringsmedel trycks genom ledningen. Både framför och bakom pelaren finns våra Polly-Pigs. De gör att vätskepelaren är intakt under hela processen och att rörytorna blir helt rena.

provtryckning

Pollexmetoden säkerställer dricksvattenkvaliteten långsiktigt. Tack vare Polly-Pig-rensning säkerställer man att ledningen är helt fri från främmande material.

 Efter desinficeringen neutraliseras blandningen innan den släpps vidare ut i t.ex. dagvattennätet eller diken. Därefter tar vi vattenprover som lämnas för analys till närmaste ackrediterat företag. Alla arbetsmomenten utförs i direkt följd, därför är metoden mycket effektiv och säkerställer snabbt kvaliteten på dricksvattnet.

Pollex garanterar

  • Metoden är trygg – du har alltid kontakt med samma projektansvarig under hela processen.
  • För att snabbt få fram fakta för återkommande uppdrag, sparar vi all relevant information om kundernas VA-nät och det arbete vi utför.
  • Vi har över 30 års erfarenhet och de flesta av landets kommuner som nöjda kunder.