Polly-Pig-rensning i korta drag

Kan snabbt rensa flera kilometer långa ledningar.

Metoden passar för rör i de flesta material och dimensioner - från 10 till 2 500 mm.

Polly-Pig-rensningspluggar klarar 90°-böjar, T-stycken och ventiler.

Polly-Pig-rensning

Att rensa tryckledningar från beläggningar är ofta nödvändigt, men kan vara svårt att göra på ett effektivt och verkningsfullt sätt utan täta schakter. Pollex metod för mekanisk rörrensning är betydligt effektivare – den rensar långa sträckor utan schaktning och river bokstavligt talat med sig alla typer av beläggningar.

Lösningen, som heter Polly-Pig, är en flexibel, cylinderformad rörrensningsplugg som upprepade gånger drivs genom rören. På detta sätt rensas upp till flera kilometer långa ledningar snabbt och effektivt från även hårt sittande beläggningar.

Vi hjälper er att rensa alla typer av ledningar, från dricksvatten- och tryckavloppsledningar, fjärrvärmerör, industri- och produktionsledningar och värmeväxlare till olje- och gasledningar. Rörböjar, ventiler eller t-stycken utgör inga hinder. Rensas tryckavloppsledningar innan de blir igensatta hindras också bildandet av giftigt och frätande svavelväte.

Så här går det till

Vi driver rensningspluggen, Polly-Pig, flera gånger genom rören. Den cylinderformade pluggen fyller upp röret och pressas mot rörets väggar. Tack vare sin flexibilitet drar den med sig alla typer av beläggningar. Pluggen drivs fram av vatten eller tryckluft. Vi kan även välja en kombination av vatten och tryckluft beroende på typ av rör.

polly-pig-rensning

Polly-Pigen klarar böjar, ventiler och T-stycken samtidigt som den gör ledningen helt ren.

Flera kilometer långa ledningar rensas snabbt och effektivt. Tack vare sin elasticitet klarar Polly-Pig även 90°-böjar, ventiler, T-stycken samt dimensionsförändringar. Genom att den fyller upp hela röret följer även hårt sittande beläggningar med. Efter rensningen har röret återfått sin ursprungliga dimension. Detta tillsammans med den släta, fina ytan gör att det blir minskat motstånd och bättre flöde.

Många kommuner rensar tryckavlopp med oss

När tryckavloppsledningar rensas från grus, förhårdnader och sedimenteringar ökar flödeskapaciteten. En effektiv rensning reducerar också svavelväteproblem vilket skapar problem  som korrosion på betong, metaller och elektronik samt dålig arbetsmiljö och obehaglig lukt. Slitage och energiförbrukning minskar dessutom på pumpar i anslutning till ledningar som rensas. En pumpstation med nedsatt kapacitet kan dessutom innebära onödiga bräddningar med negativ miljöpåverkan och stora kostnader som resultat.

Att rensa är alltså klokt, i alla fall om man väljer en klok rensningsmetod! På Pollex har vi hjälpt kommuner att rensa sina tryckavloppsledningar med vår Polly-Pig-metod i mer än 35 år. Vi kan hjälpa er att kontinuerligt se över era tryckavlopp för att undvika akuta problem och hålla ert nät i gott skick.

Pollex garanterar

  • Metoden är trygg – du har alltid kontakt med samma projektledare under hela processen.
  • För att snabbt få fram fakta för återkommande uppdrag, sparar vi all relevant information om kundernas VA-nät och det arbete vi utför.
  • Vi har över 30 års erfarenhet och de flesta av landets kommuner som nöjda kunder.