pollex-ppr-hwq-fjärrvärme-relining-schaktfritt-hylsa-740

Relining av fjärrvärme – PPR Liner i korta drag

Första produkten på marknaden som klarar de höga kraven i fjärrvärmenät

Klarar temperaturer på 140° C och tryck upp till 35 bar eller mer

PPR Liner är ett flexibelt foder baserat på en kolfiberarmering

Schaktfri installation med en slutprodukt som är lika god som ett nytt rör

Relining av fjärrvärme – PPR Liner

Pollex erbjuder tillsammans med PPR en unik produkt för schaktfri förnyelse (relining) av fjärrvärme- och industriledningar. Produkten kallas PPR Liner och är ett flexibelt foder uppbyggt kring en armering av kolfiber. PPR Liner är framtagen för de tuffa förhållandena i fjärrvärmenät och klarar temperaturer på 140° C och kan designas för tryck upp till 35 bar eller mer.

Tre pilotprojekt är genomförda för bl.a. Fortum och Vattenfall. Under 2017 kommer vi att utföra fler pilotprojekt. Hör av er till oss om ni har någon sträcka som är i behov av förnyelse.

relining av fjärrvärmeledningar

Bilden ovan visar ett stålrör som är förnyat med PPR Liner, man ser tydligt det karakteristiska mönstret i kolfibern som uppstår av vävda fibrer som ligger i olika riktningar.

PPR har utvecklat ett nytt material för relining av fjärrvärmerör och andra rör där olika media under högt tryck och höga temperaturer används. Utvecklingen har pågått sedan 2010 i samarbete med Vinnova, Fjärrsyn, Vattenfall, Fortum, Swerea Sicomp, Swerea Kimab med flera. Sedan 2013 har även Pollex varit delaktiga i utvecklingen som installationspartner. Vi har bidragit med vår kompetens inom schaktfri förnyelse (relining) av tryckledningar i mark för att utveckla installationsprocessen.

Fram tills nu har det inte funnits någon produkt för schaktfri förnyelse av fjärrvärmeledningar. De konventionella materialen som idag används vid förnyelse av VA-nät och på industriledningar påverkas alltför negativt av de höga temperaturerna och trycken i fjärrvärmenäten. Med bakgrund av detta har PPR utvecklat en liner som kan utstå höga temperaturer och tryck i en korrosiv fuktig miljö.

Genom att använda en epoxi som utvecklats för höga temperaturer i våta miljöer kombinerat med en kolfiber som inte påverkas av vatten, så kommer man runt de problem som traditionella liners har. I nuläget kan rör mellan 50 och 800 mm relinas med PPR Liner.

relining av fjärrvärmeledningar

FEM-beräkning av en yttre last på PPR Linern. Linern klarar själv av hela lasten från ett rörstöd.

Linern designas också specifikt för varje tryck och kan designas för tryck upp till 35 bar eller mer. Produkten klarar lastfall där hela det gamla röret har försvunnit vid rörstöd. Dvs en punktlast av både rörets egna tyngd kombinerat med det inre trycket.

Den nuvarande produkten klarar vatten upp till 140°C och nya förbättrade versioner med högre specifikationer för temperaturen är under utveckling. Produkten levereras färdig för installation och ingen impregnering behöver utföras på arbetsplatsen.

Produkten är patentsökt.

Här kan du läsa mer om PPR Liner.