Formpassade rör i korta drag

Förnyelse är ekonomiskt fördelaktigt, jämfört med byte av ledningar.

Miljön skonas vid schaktfri förnyelse – minskat utsläpp av CO₂ och minimalt grävarbete.

Framfart - med schaktfria metoder förnyar du fler meter ledning per dag.

Vi har använt metoderna i många år och har mycket goda erfarenheter av livslängd, kapacitet och vattenkvalitet.

Formpassade rör

Compact Pipe är ett formpassat rör i polyeten (PE100/PE100 RC) som dras in i det gamla röret. Metoden används för renovering av alla typer av ledningar, både tryck- och självfallsledningar. Med formpassade rör får du ett helt nytt och fullt strukturellt rör i det gamla, med minimal eller ingen flödespåverkan. Compact Pipe tillverkas av det tyska företaget Wavin och är certifierat enligt de högt ställda kraven INSTA-CERT Nordic Polymark.

 Vi kan även erbjuda Compact Pipe i PE100 RC-material. RC (resistance to crack) innebär att PE-materialet har en mycket högre tålighet mot repor och punktbelastningar, vilket betyder en ännu tryggare slutprodukt för dig som ledningsägare.
För ledningsdimensioner 100-500 mm.

Indragning av formpassat rör i en gammal ledning. Den nya PE100-ledningen sluter helt tätt mot det gamla rörets insida.

Indragning av formpassat rör i en gammal ledning. Den nya PE100-ledningen sluter helt tätt mot det gamla rörets insida.

  • Film från Wavin som visar installation med formpassat rör i Hong Kong.
  • Här kan du läsa en mer tekniskt ingående beskrivning av formpassade rör.

Pollex garanterar

  • Metoderna är trygga – du har alltid kontakt med kompetenta specialister under hela processen.
  • För att snabbt få fram fakta för återkommande uppdrag, sparar vi all relevant information om kundernas VA-nät och det arbete vi utför.
  • Vi har över 30 års erfarenhet och de flesta av landets kommuner som nöjda kunder.