Sliplining i korta drag

Förnyelse är ekonomiskt fördelaktigt, jämfört med byte av ledningar.

Framfart - med schaktfria metoder förnyar du fler meter ledning per dag.

Miljön skonas vid schaktfri förnyelse – minskat utsläpp av CO₂ och minimalt grävarbete.

Vi har använt metoderna i många år och har mycket goda erfarenheter av livslängd, kapacitet och vattenkvalitet.

Sliplining

Sliplining, eller infodring med kontinuerliga rör, är en mycket kostnadseffektiv metod som är lämplig när en lägre flödeskapacitet är passande. Här drar vi in ett helt nytt rör i den befintliga ledningen. Oftast använder vi oss av PE-rör, men det går lika bra med andra material som dragfasta segjärnsrör eller svetsade stålledningar.
För ledningsdimensioner 50–1 000 mm.

En fördel med sliplining är att man kan dra in väldigt långa längder, upp till 1000 m eller längre i ett drag. Hur långa drag man kan göra beror på vilka förutsättningar man har. Faktorer som spelar in är bland annat storlek på det nya röret, böjar på det gamla röret och material i det gamla röret.

Pollex garanterar

  • Metoderna är trygga – du har alltid kontakt med kompetenta specialister under hela processen.
  • För att snabbt få fram fakta för återkommande uppdrag, sparar vi all relevant information om kundernas VA-nät och det arbete vi utför.
  • Vi har över 30 års erfarenhet och de flesta av landets kommuner som nöjda kunder.