Tryckslang – Tube-In® i korta drag

Förnyelse är ekonomiskt fördelaktigt, jämfört med byte av ledningar.

Framfart - med schaktfria metoder förnyar du fler meter ledning per dag.

Miljön skonas vid schaktfri förnyelse – minskat utsläpp av CO₂ och minimalt grävarbete.

Vi har använt metoderna i många år och har mycket goda erfarenheter av livslängd, kapacitet och vattenkvalitet.

Tryckslang – Tube-In®

Tube-In® är en prefabricerad armerad polyetenslang som dras in i det gamla röret. När längre ledningssträckor ska förnyas är Tube-In® den bästa metoden. Över 1 000 meter per dragning är möjlig och alla typer av material kan förnyas nästan helt utan flödespåverkan.
För ledningsdimensioner 75–300 mm.

Tube-In är den mest effektiva förnyelsemetoden när det gamla röret kan ta upp alla yttre laster och man har ett mer eller mindre konstakt tryck i ledningen. Den lämpar sig väldigt bra på längre överföringsledningar där man har problem med läckage.

Våra äldsta Tube-In-installationer har snart varit i drift i 30 år. Det är en långsiktig investering, men man håller inte uppe ett 100 års-perspektiv. Tack vare att metoden är väldigt snabb och kostnadseffektiv att installera, så kan det många gånger vara rätt alternativ.

Pollex garanterar

  • Metoderna är trygga – du har alltid kontakt med kompetenta specialister under hela processen.
  • För att snabbt få fram fakta för återkommande uppdrag, sparar vi all relevant information om kundernas VA-nät och det arbete vi utför.
  • Vi har över 30 års erfarenhet och de flesta av landets kommuner som nöjda kunder.