Ventilation – Rivningsfri kanaltätning i korta drag

Uppfyller högsta täthetsklass och brandklass B.

Sänkt energikostnad vid uppvärmning.

Minskad spridning av odörer.

Slipper kostsam sanering av asbest vid insatser i eternitkanaler.

Fungerar genom multipla böjar, dimensionsförändringar upp till 50% och övergångar mellan fyrkantig till rund och alla typer av material.

Installationen genomförs på ett par timmar med minimala störningar för de som brukar fastigheten.

Ventilation – Rivningsfri kanaltätning

Med den helt nya produkten ”Linervent” inleder Pollex AB det digra arbetet att rivningsfritt förnya några av de många läckande ventilationskanaler som finns runtom i Sveriges fastigheter. Bättre luft för de boende, lägre energikostnader för fastighetsägare och mindre belastning för miljön är några av vinsterna med kanaltätning.

Linerventmetoden – Ett smart sätt att renovera ditt ventilationssystem

Läckande ventilation kan skapa problem för både fastighetsägare och boende. Problemen kan vara i form av både energiförluster och i försämrad innemiljö. Om ventilationskanalerna läcker försvåras och försämras även insatser för energiåtervinning. För att på ett enkelt sätt täta ventilationen har Linervent tagit fram en helt flexibel liner som kan täta luftkanaler i alla format. Det möjliggör renovering av ventilationssystem med minimal påverkan. Genom att man inte längre släpper ut lika mycket uppvärmd luft ur huset betalar Linerventmetoden sig själv genom energibesparing.

Problem en kanaltätning kan lösa

  • Ej uppfylld obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
  • Höga uppvärmningskostnader
  • Dåligt fungerande värmeåtervinning
  • Spridning av otrevlig odör (cigarettrök, matos, sopor, etc)
  • Kostsam sanering av asbest vid insatser i eternitkanaler
  • Rivning av kanaler som ofta är del av bärande konstruktion

Kanaltyper

Produkten är flexibel och klarar både fyrkantiga och runda rör samt direkta övergångar mellan dessa. Den klarar flera 90-graders böjar och S-kurvor på samma kanal i en fastighet. Även T-kors kan hanteras. Produkten kan installeras i tegel, eternit (asbest), plåt och betongkanaler.
Kanalen blir tät och tar bort tidigare läckageproblem (man uppnår täthetsklass D). Kanalen är brandsäker och uppfyller brandklass B.

Referenser

Brf Harald Stake, Mölndal, Flerbostadshus med eternitkanaler

Föreningen hade stora problem med eternitrör som spruckit efter att huset satt sig. Det medförde stora problem med bland annat matos som spreds mellan lägenheterna. Genom att använda Linerventmetoden har föreningen nu fullgott drag i sina ventilationsrör och matoset är helt borta.

EHB Enköping Hyresbostäder, Kommunalt flerbostadshus med tegelkanaler

I bostadshuset på Vårfrugatan hade tre tidigare försök att täta byggnadens kanaler misslyckats. Med Linervents material på plats fungerar ventilationen nu som den ska, och till och med tvättstugan i källaren har fullgott frånluftsflöde.

Intresserad eller har frågor? Kontakta oss!