WaterAid

Vår resa till Zambia

Hösten 2015 åkte Håkan Lindberg och Mattias Höglund till ett WaterAid-projekt i Zambia som vi stödjer. Vi har även tidigare haft medarbetare som fått möjligheten att besöka andra projekt som vi varit involverade i med WaterAid. För dem har upplevelsen varit omvälvande, skrämmande, lärorik och nästan uppväckande.

I nedan tre blogg-poster kan ni läsa mer om resan och se bilder.

Vi delar samma vision som VA-industrin i England år 1981

Pollex har arbetat med renovering och underhåll av vatten- och avloppssystem i mer än 30 år. 1981, två år efter att Pollex initierades, bildades biståndsorganisationen WaterAid i England av en grupp engagerade vattenverkschefer.  Det var när FN utlyste 1981-1991 som ett årtionde för dricksvatten och sanitet som den brittiske VA-industrin på en konferens 1981 diskuterade hur man bäst skulle stödja FN-initiativet.

Företrädare för VA-industrin formulerade en vision om en värld där alla har tillgång till rent vatten och sanitet. Det blev starten för WaterAid som idag är en global organisation med 750 medarbetare i 32 länder.

Läs mer...

Vi vill ta ett socialt ansvar som sträcker sig längre än till ekonomiska bidrag

I vårt dagliga arbete reser vi landet runt och gör vår del av arbetet för att kvalitetssäkra vatten- och avloppsnäten samt hålla miljöproblemen borta. Inom företaget finns ett starkt engagemang för vattenfrågor.  När vi för några år sedan började diskutera Pollex sociala ansvar och hållbarhetsfrågor ledde det till att vi enades om att ansvaret måste sträcka sig utanför Sveriges gränser.

Läs mer...

WaterAids projekt i Etiopien tillsammans med Pollex

Ett projekt som WaterAid och Pollex tillsamans har jobbat med var Etiopien 2013. WaterAid har arbetat i Etiopien sedan 1983. Som delfinansiär i projektet “Disaster Risk Reduction and Response Project” hjälper Pollex till att förbättra tillgången till rent vatten och grundläggande sanitet i områden runt Afrikas Horn som är hårt drabbade av torka och andra konsekvenser av ett allt mer extremt klimat.  Projektet genomförs i 3 distrikt i södra och sydöstra Etiopien; Ticho, Konso och Assosa.  Målsättningen är att förbättra livsvillkoren för de cirka 25 000 människor som lever i distrikten.

Läs mer...