Ledningsförnyelse med minimal påverkan på omgivningen

Stör du dig på att det utförs mycket markarbeten med VA-förnyelse som grund? Vi har alla stört oss på att den vägen vi brukar ta till jobbet är avstängd eller att trafiken blir påverkad när ett körfält är avstängt. Hade det inte varit bra om det fanns en metod som hade minimal påverkan på både omgivning och miljö? Vad skulle du säga om vi sa att det finns en sådan metod redan idag?

Read More
Pollex <3 CSR Västsverige

Att se till att nästa generation får samma förutsättningar som vi är viktigt. Därför jobbar vi på Pollex dagligen med miljö och hållbarhetsfrågor och hur vi kan säkerställa att nästa generation får det så bra som möjligt. Vi tog nyligen nästa steg i vårt arbete när vi blev medlemmar i CSR Västsverige.

Read More
En kunskap som sparar pengar och energi

Att sprida kunskap om ett dolt problem har sina utmaningar. Vi arbetar hårt dagligen med att sprida både kunskap och vetskap om det som vi och energimyndigheten ser som ett stort problem. 2030 kommer allt närmare och för att nå målen måste arbetet börja nu. Hjälp oss att sprida budskapet och samtidigt göra vår del för att vi skall nå upp till energimålen 2030.

Read More
Göteborg vill ligga i ledningen med schaktfri ledningsförnyelse.

Göteborg renoverar sitt dricksvattennät med hjälp av formpassade rör och schaktfria metoder. Ett intressant projekt där man kan se den fulla potentialen av fabriksvika formpassade rör. Läs mer om hur vi hjälper Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad att leverera vatten till sina abonnenter i nyrenoverade ledningar.

Read More
SVU rapport efterlyser höjd förnyelsetakt inom VA

Svenskt Vatten Utveckling rapporterar att förnyelsetakten för det svenska VA-nätet måste öka med 40% samtidigt som livslängden på de nya ledningarna skall vara 100-150 år. Vi på Pollex har rört detta ämne tidigare och ser positivt på att Svenskt Vatten nu tar upp denna viktiga problematik. Läs vidare om hur vi kan hjälpa dig så att du kan vara stolt och trygg i ditt VA-nät.

Read More
Axel Lydahl
Rivningsfri kanaltätning – Metoden

Att Sveriges ventilationskanaler läcker är ingen nyhet. Det är ett stort problem som är fastställt i en rapport från 2014 av Energimyndigheten. För att Sverige skall uppnå sina mål 2030 så är detta ett energiproblem som måste lösas. Vi på Pollex ser hållbarhet som en viktig del i vårt dagliga arbete. Därför valde vi att aktivt börja arbeta med en lösning tillsammans med våra samarbetspartners. En lösning som kallas för Linervent eller rivningsfri kanaltätning.

Read More
Axel Lydahl