Utrensat ur vattenledningar

Vi rengör varje dag dricksvattenledningar runt om i Sverige med olika metoder. Här visar vi sju bilder på olika saker vi rensat ut ur dricksvatten- och råvattenledningar den senaste tiden. Alla bilder här är rengöring av gamla ledningar som är i bruk, men som hade behov av rengöring för att förbättra dricksvattenkvaliteten eller öka flödeskapaciteten.

Read More
Konsumtion och Nästa generation = Mål 12 och Mål 13

Att hela tiden öka vår Konsumtion är enkelt men inte hållbart. Istället strävar vi på Pollex efter att köpa och investera i långsiktiga och hållbara alternativ. Vi arbetar aktivt med att påverka våra medarbetare till att tänka på vad man köper och hur man konsumerar.

Nästa generation skall ha samma förutsättningar att uppleva den fantastiska miljö och natur som finns runtomkring oss i idag. Därför är det viktigt att våra egna och våra kunders val är långsiktiga. 

Read More
Lägre miljöavtryck med schaktfritt - något att skryta med!

Fler ledningsägare borde bli bättre på att kommunicera ut och vara stolta över de miljöinsatser de gör när de väljer schaktfria alternativ. Schaktfritt passar perfekt in med de miljöprofileringar som många kommuner skriver om i sina årsredovisningar och pratar om på sina hemsidor.

Man kan exemplevis lyfta detta som ett sätt att jobba med de globala målen i Agenda 2030. Mål 13 innebär att vi ska vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringar och verka för att väva in klimatfrågorna i samhället, öka utbildningen och satsa på innovationer som gynnar miljön.

Read More
Mattias Höglund
Säkra vattenledningen innan den grävs ner i hundra år

Varje år läggs det tusentals kilometer nya vattenledningar i Sverige. Dessa skall ligga dolda under mark i 100 år och leverera perfekt livsmedel till oss svenskar dygnet runt. Då borde det vara en självklarhet att säkerställa att det inte finns oönskat skräp i ledningarna.

Lera, stenar, grenar, verktyg, plastlock, svetsrester och mycket annat som förvånar rensas ofta ur dricksvattenledningarna.

Read More
Är Mål 6 det viktigaste målet?

Mål 6, av de 17 globala målen som världens ledare förbundit sig till i Agenda 2030, är Rent vatten och sanitet för alla. Det är kanske det viktigaste av alla mål, eftersom det i så stor utsträckning bidrar till att övriga mål kan uppfyllas. Vatten och sanitet är utan tvekan två av de viktigaste faktorerna för att människor skall kunna må bra, vara produktiva och utvecklas.

Mål 6 och 17 är två av de fem mål som vi valt att fokusera på.

Read More
Hur kan man byta vattenledningar under mark utan att gräva?

Man behöver inte gräva upp gator och torg för att byta ut de gamla vattenledningarna till nya. Sverige står inför en stor utmaning med ett eftersatt underhåll av dricksvattenledningarna.

För att våra barn och barnbarn skall ha samma trygga tillgång till vatten krävs en insats i förnyelsen av ledningsnätet. Gör man det med rätt metoder så blir det även  en insats för den globala miljön. En dubbel vinst som är nödvändig.

Read More
Minska bräddning av avloppsvatten

Varför skall man rensa sina tryckavloppsledningar undrar många. Det fungerar ju utmärkt idag.

Gamla orörda tryckavloppsledningar fungerar ofta i daglig drift, men vid större belastning såsom vid stora regn måste den fulla kapaciteten i ledningarna utnyttjas för att kunna pumpa undan allt vatten som kommer till pumpstationen. Kan man inte pumpa undan avloppet så bräddar avloppet ut i någon närliggande recipient, t.ex. en badsjö eller å.

Read More
21 097 meter svett, smärta och darriga ben

Det gick nästan att ta på spänningen i luften i lördags. Var du än tittade väntade förväntansfulla löpare i alla åldrar. Bilförbudet och avspärrningar i en stor del av stan ställer till det för den oinvigde som missat dagens enorma event.

Vi stod för sjätte året i rad på vår vanliga plats framför starten vid Slottskogsvallen. Mängder av vänner, kunder och familjer kom och besökte oss i våra två tält.

Read More
Lukter och matos som sprider sig

Surströmming tror jag de flesta kan hålla med om att det luktar illa. Men har du varit med om att känna matlukter inne i din lägenhet trots att du inte har lagat någon mat? Eller cigarettrök som på något sätt lyckats leta sig in till dig?
Det kan vara så enkelt som att ett fönster är öppet och du bor på bottenplan. Men det vanligaste är faktiskt att det kommer in via otätheter i fastighetens ventilation.

Read More
Pollex och de 17 globala målen

Att göra saker på riktigt är viktigt. Att konkret visa att vi gör någonting, även om det bara är en liten förändring i rätt riktning. Förändringen är det viktiga. Att vi förändrar vårt sätt att agera och konsumera för att kunna bibehålla och förbättra vår planet som vi ser på den idag. Alla kan göra lite, men ingen av oss kan göra allt. Det är den sammanlagda summan av det vi gör tillsammans som gör skillnad. Med det resonemanget känner vi att även Pollex kan göra skillnad trots att vi inte är ett stort företag. Kan vi få dryga 40 medarbetare att bara agera lite mer hållbart så är det ett bra steg framåt.

Read More
Mattias Höglund
Baksuget i trappuppgången är en möjlig energibesparing

Har du någonsin försökt öppna en dörr in till en trappuppgång och känt ett litet sug som håller emot? Detta kommer oftast från läckande ventilationer som suger luft från fel ställen. Värmeåtervinning ur ventilationsluften (VÅV) har visat sig vara en av de viktigare åtgärderna för en minskad energianvändning i befintliga flerbostadshus.

Read More
Mattias Höglund
Pollex nya ledartrio

Ett före detta tennisproffs, en divemaster utbildad i Thailand och en internationellt framgångsrik gokartförare – så kan man beskriva de tre personer som numera äger och driver Pollex AB. Hur ska Mattias Höglund, Tobias Wingqvist och Hans Andreasson tillsammans ta företagets styrkor med sig in i framtiden? Trion delar med sig av sina tankar.

Read More