Pollex AB på Arlanda

Atlas Copco Rental hjälper till med nya bränsleledningar på Arlanda, Stockholm. Tryckluft och nitrogen används för att torka och intertera en pipeline i ett projekt på Arlanda flygplats.

Text: Atlas Copco Rental. Rianne Flikweert / Hanne Lemmens.

Pollex atlas copco nitrogen kväve polly-pig.jpg

Det svenska företaget Pollex AB är specialiserade på att undersöka, underhålla och renovera ledningsnät med schaktfria lösningar, främst för vatten- och avloppsnät hos kommuner och industrier. Våren 2017 tillfrågades Pollex om ett projekt för ett nyinstallerat bränsleförsörjningsnät vid Stockholm Arlanda flygplats. Projektet innebar rengöring, torkning och inertering av pipelines för flygbränsle. Pollex valde att använda sin metod för “Polly-Pig-rensning” för jobbet och Atlas Copco Rental tillfrågades om att leverera oljefri och torkad tryckluft och nitrogen för detta.

En komplett installation för tryckluft och nitrogen

Pollex atlas copco nitrogen kväve polly-pig-rensning.jpg

Pollex projektledare Håkan Lindberg kontaktade Atlas Copco Rental för jobbet. För piggnings-processen med rengöring och torkning krävdes 100% oljefri och torkad tryckluft så Atlas Copco Rental föreslog en lösning bestående av en PTS800, dieseldriven, oljefri skruvkompressor med en CD400 adsorptionstork. Piggnings-jobbet innebär att en plugg (eller “pig”) trycks genom ledningarna med hjälp av tryckluft så att den rengör ledningen invändigt.

För den efterföljande inerteringen behövde Pollex nitrogen/kvävgas. Atlas Copco Rental levererade en nitrogengenerator (NGM 270) som enkelt kopplas in mot tryckluftsinstallationen för att producera on-site nitrogen till en justerbar  enhetsnivå.

Recept för succé

För Håkan och Pollex var detta uppdrag en aning udda men Atlas Copco Rental har god erfarenhet av liknande uppgifter sedan tidigare så projektet slutfördes till belåtenhet inom en vecka. Det visade sig dock vara första etappen av tre likadana projekt vid andra gater på Arlanda flygplats. Så samma installation flyttades ett par gånger så att hela projektet effektivt kunde genomföras.