Pollex nya ledartrio

Ett före detta tennisproffs, en divemaster utbildad i Thailand och en internationellt framgångsrik gokartförare – så kan man beskriva de tre personer som numera äger och driver Pollex AB. Hur ska Mattias Höglund, Tobias Wingqvist och Hans Andreasson tillsammans ta företagets styrkor med sig in i framtiden? Trion delar med sig av sina tankar.

Sedan den nuvarande VD:n Mattias Höglund kom in i Pollex för snart tio år sedan har verksamheten vuxit. Mattias hade arbetat inom aerodynamik under flera år efter sin civilingenjörsexamen, när hans far, Paul Höglund, frågade om han ville börja arbeta i bolaget som fadern hade grundat i början av 1980-talet. Han behövde inte fundera länge, utan tackade ja direkt.

Hans, Mattias och Tobias.

Hans, Mattias och Tobias.

Från en omsättning på drygt 24 miljoner kronor år 2008 när Mattias Höglund kom in i företaget, var siffran förra året 59 miljoner kronor – alltså en bra bit över det dubbla. Och Pollex vill fortsätta växa, men det får inte gå så fort att det blir sprickor i bygget:

– Vi tar hand om våra medarbetare, eftersom de är det viktigaste vi har. Det är vi tillsammans som bygger och tar företaget framåt. Det är inget som en eller några personer kan göra själva. Att hålla en låg personalomsättning är en av Pollex styrkor, säger Mattias Höglund.

Paul Höglund är nu formellt helt utköpt ur företaget. Vid sidan av verkställande direktören Mattias Höglund,  finns de två ny kompanjonerna och delägarna Hans Andreasson och Tobias Wingqvist. Mattias, Hans och Tobias utgör alltså Pollex nya ledartrio.

Tobias Wingqvist har en bakgrund som dykare och har jobbat på företaget Styrud, som arbetar med borrning, i över tio år. Han instämmer i att medarbetarna är oerhört viktiga. Särskilt i dessa tider av högkonjunktur:

– Byggbranschen är oerhört expansiv för tillfället och en av de största utmaningarna för företag och organisationer idag är den höga personalomsättningen. Pollex lägger stor vikt vid att engagera medarbetarna. Det handlar inte om skyhöga lönenivåer utan om delaktighet, glädje på jobbet och en möjlighet att utvecklas. Jag tror att det skapar en arbetsplats där folk trivs och där man vill stanna. I slutänden är det kompetent, erfaren personal som tar oss framåt. Vi har idag en fantastisk, självgående personal med ett enormt Pollexhjärta.

Hans Andreasson, den tredje delägaren, stämmer in på den beskrivningen. Han har stannat kvar på Pollex och utvecklats:

– Jag är väl snart en inventarie här, trots mina ringa 45 år! Jag arbetade som snickare under 1990-talets krisår och blev tillsammans med sjuhundra andra uppsagd på dagen från byggbolaget som jag var anställd på. Ett halvår senare fick jag praktik på Pollex lager via Arbetsförmedlingen. Praktiken blev till en anställning. Jag har därefter fått chansen att lära mig nya saker hela tiden och det har hållit mig kvar på Pollex.

Hans Andreasson är själv förvånad över att det har blivit så många år på Pollex:

– Jag trodde aldrig att jag, över tjugo år efter att jag klev in genom lagerdörren till praktikplatsen, skulle vara delägare i detta framgångsrika företag inom VA-branschen! 

Men Hans Andreasson har också haft en annan parallell karriär, där både små och stora bilar har varit involverade:

– En period huserade jag inom Sverigeeliten i gokart. Det var roliga år och jag tävlade även en del internationellt. Jag har också kört racing, alltså banracing med bil på asfalt, och då vid flera tillfällen fått äran att gasa runt den kända banan Nürburgring i Tyskland.

Hur fungerar då dessa tre, som ska ta Pollex in i framtiden, ihop? Kan tennisspelare, dykare och gokartförare samsas? Är det idel glada skratt och konsensus, eller finns olikheter som ger dynamik? Mattias Höglund ser mixen av bakgrund och personlighet som positiv:

– Hans har nära 25-års erfarenhet av underhåll och schaktfria metoder. Det finns ingen på företaget som kan våra tjänster och produkter så väl som Hans. Tobias har ett långsiktigt tänk och kompetensen inom entreprenad. Han är duktig på att reflektera över marknad och kunder, så att vi får en bra avvägning i vår utveckling.

Hans Andreasson spinner vidare angående ledartrions sammansättning:

– Vi går bra ihop. Vi är tre olika personligheter, med lite olika bakgrunder där Tobias och Mattias liknar varandra med sina ingenjörsstudier. Tobias sköter projekten bra och jag är med i utförande och ser till att det blir rätt. Mattias är VD och driver företag framåt, han gillar utmaningar och är kanske lite av en röd person som inte hämmas av rädsla inför att pröva nya saker.

Och Pollex har varit ett företag som har vågat, som har provat nytt. Företaget har tagit in nya metoder och produkter på den svenska marknaden. Hans Andreasson minns flera exempel på detta, från sin långa karriär inom företaget:

– Vi strävar efter att vara marknadsledande inom renovering och underhåll. Nu senast tog vi som första svenska företag in metoden ispiggning. I slutet av 1980-talet var vi först med underhållsmetoden luft- och vattenspolning. Går vi ännu längre tillbaka var Pollex i sin födelse med och byggde hela marknaden för att rensa med Polly-pig. Vi var också tidiga med att göra metoden med rök för att detektera felkopplingar på spill- och dagvatten till en produkt och ett koncept som fungerade kommersiellt.

Hur ser då de närmsta fem åren ut? Hur ska Pollex ta sig vidare som företag? Tobias Wingqvist vill att verksamheten ska växa på ett hållbart sätt:

– Jag vill att vi växer en storlek eller två, jag tycker att vi idag är för små för vårt eget bästa. Vi ligger långt framme med spetsteknik inom alla våra produktområden: VA, fjärrvärme och ventilation. Pollex är på alla sätt riggat för tillväxt med kompetens, resurser och hållbara produkter som ligger rätt i tiden. Schaktfria tekniker blir allt mer vedertagna och är nu ofta förstahandsvalet redan i projekteringen. En utmaning är såklart att växa och utvecklas, men att för den sakens skull inte förlora våra värderingar och vår identitet. Men vi har en solid bas att stå på och den ska vi värna medan vi växer.

VD Mattias Höglund fyller i:

– Vi kommer att fortsätta växa inom våra befintliga områden, men vi ska också hitta nya produkter och tjänster som tar hand om de behov vi ser bland våra kunder. Att hålla utkik efter nya möjligheter och kundernas förändrade behov är nog både det viktigaste och roligaste. Vi vill vara det företag som är med och förändrar och utvecklar vår bransch.

Mattias Höglund tycker att det är inspirerande att vara företagsledare och arbetsgivare tillsammans med Hans Andreasson och Tobias Wingqvist:

– Att driva Pollex framåt tillsammans med Hans och Tobias, samt alla andra duktiga anställda är roligt och en förmån. Man får som ägare möjlighet att påverka och styra företaget i den riktning som man själv tror på.

Pollex vill vara ett ansvarsfullt företag som bidrar till att skapa ett hållbart samhälle och som värnar om vår planet:

– Jag tycker att det är viktigt att företag också tar ett större ansvar än att bara betala skatt och arbetsgivaravgifter. Vi står inför stora utmaningar globalt vad gäller miljö och samhälle. För mig är det viktigt att Pollex är med och tar ett ansvar i dessa frågor. Det gör vi bland annat genom att vara partner till WaterAid och genom att tänka hållbart i våra investeringar och inköp.

Pollex nya ledartrio i korthet

Namn Tobias Wingqvist
Ålder 40 år
Utbildning Civilingenjör
Före Pollex Arbete på företaget Styrud med borrning i 10 år. Dessförinnan några år som konsult inom schaktfritt och värme. Under sina studier på Chalmers tog Tobias ett sabbatsår, utbildade sig till så kallad Divemaster (dykledare, ej instruktör ) och ägnade sig åt att kika på koraller, färglada fiskar och revhajar på Similand Islands i Thailand.
Tid på Pollex Sedan 2015
Funktion på Pollex idag Affärsområdeschef schaktfritt

 

Namn Hans Andreasson
Ålder 45 år
Utbildning Autodidakt som gått i ”livets hårda skola”, samt interna utbildningar.
Före Pollex Arbetade efter skolan som snickare i byggbranschen, dock inte med rör. I början av 1990-talet, när räntan steg till 500 procent, gick det relativt stora byggbolaget BPA, där Hans var anställd, omkull, och samtliga cirka 700 anställda fick gå. Som en arbetsmarknadsåtgärd började Hans, som då var 20 år gammal, på lagret hos Pollex. Har därefter utbildats internt och arbetat med alla produktområden. Älskar motorsport och har ägnat mycket tid på både gokart och racing. 
Tid på Pollex Sedan 1993
Funktion på Pollex idag Teknikchef

 

Namn Mattias Höglund
Ålder 40
Utbildning Civilingenjör, maskin med Bachelorexamen från USA och Masterexamen Chalmers Göteborg.
Före Pollex Efter gymnasiet spelade Mattias tennis på heltid som proffs i två år. Därefter åkte Mattias till USA på ett stipendium och spelade College Tennis för VCU i Richmond, Virginia. Utbildade sig då också till ingenjör. Hemma i Sverige tog han en masterexamen på Chalmers och arbetade sedan i fem år med aerodynamik och flödesberäkningar för tre olika företag, där han mot slutet jobbade som projektledare mot fordonsindustrin.
Tid på Pollex Sedan hösten 2008
Funktion på Pollex idag VD