Formpassat passar Trollhättan

Västsvenska kommunen Trollhättan har nu förlängt sitt ramavtal med Pollex. I många projekt har formpassade rör använts för att förnya det upp emot 100 år gamla ledningsnätet. Pollex miljövänliga och minmalt störande metoder passar kommunen bra och gör att invånarna kan lita på försörjningen av rent vatten.

Ett fabriksvikt formpassat rör är upp rullat på trumma och dras in i den gamla ledningen från den stora trumman med hjälp av en vinsch i andra änden.

Ett fabriksvikt formpassat rör är upp rullat på trumma och dras in i den gamla ledningen från den stora trumman med hjälp av en vinsch i andra änden.

Pollex har genom ett ramavtal som löper sedan juni 2014 hjälpt till med att kostnadseffektivt och miljövänligt renovera delar av de tryckledningar som finns i Trollhättans stora rörnät. Samarbetet mellan Pollex och Trollhättan är nu förlängt.

– Vi ville ha en trygg samarbetspartner, därför förlängde vi avtalet. Pollex har visat sig ha en hög kompetens och vara effektiva i sitt utförande. De har den produkt och tjänst som passar vår verksamhet, säger Jörgen Aronsson på Trollhättan Energi.

Trollhättan Energi levererar rent vatten till drygt 55 000 personer, varav större delen bor i den egna kommunen och resten i grannkommunen Vänersborg. Men de gamla rören – några av dem upp emot ett sekel gamla – i det 76 mil långa nätet under mark har definitivt sett sina bästa dagar.  Behovet av renovering är stort i Trollhättans ledningsnät, precis som i många andra delar av Sveriges kommuner. Just Trollhättan är dessutom en växande kommun med ambitionen att nå 70 000 invånare vid år 2030. Rent dricksvatten och fungerande avlopp är, och kommer att vara, en självklarhet för Trollhätteborna.

Jörgen Aronsson. Trollhättan Energi AB.

Jörgen Aronsson. Trollhättan Energi AB.

Resultatet av Pollex schaktfria metoder ligger väl i linje med kommunens vision och ledstjärna om ett hållbart och enkelt vardagsliv. Och de miljövänliga schaktfria metoderna som Pollex använder ger också ekonomiska besparingar för kunden Trollhättan:

–  Miljövinsten är stor. Istället för att gräva upp en gata på 100 meter så kanske grävbehovet blir 10 meter. Miljövinsten går sedan hand i hand med den ekonomiska vinsten. Den ekonomiska vinsten blir direkt synbar redan i planeringsstadiet när man jämför kalkyler, säger Jörgen Aronsson på Trollhättan Energi.

 Hans Andreasson som är teknikchef på Pollex kommenterar det förlängda ramavtalet:

– Vi har gjort ett antal projekt där vi har förnyat gamla tryckledningar med formpassade rör, en metod som har fungerat väldigt bra i Trollhättans rörnät.

De formpassade rören kommer vikta på stora trummor. När de gamla rören är rensade och rengjorda dras det nya röret som är gjort i materialet polyeten in med en vinsch. Väl på plats ångas de upp till ursprungsform så de sitter helt tätt mot det gamla röret. Metoden används för renovering av alla typer av ledningar, både tryck- och självfallsledningar.

Ledningar som har renoverats i Trollhättan med formpassade rör har varit på Tunhemsvägen, Konstmästargatan, Tingvallavägen och Flygmotorvägen. Och varför har kunden valt just relining med formpassade rör?

– Vårt syfte med arbetet är att använda oss av schaktfria metoder så mycket det går, då blir det den teknik som passar i det specifika projektet. En stor effekt av metoden med formpassade rör är att det blir mindre störningar för omgivningen med minimalt med trafikomläggning, mindre buller för omgivningen och samtidigt ett intressant arbete att följa för de boende. Inte sällan kommer det fram folk och frågar lite om projekten, vilket är kul! säger Jörgen Aronsson på Trollhätan Energi.

Hans Andreasson. Pollex AB.

Hans Andreasson. Pollex AB.

En annan fördel med att förnya med just formpassade rör är att flödeskapaciteten bibehålls. Teknikchefen på Pollex Hans Andreasson förklarar:

– Ja, vill man ha samma kapacitet i rören som tidigare är formpassade rör ett gott val eftersom det är tunt och tåligt. Det formpassade röret lägger sig kloss an det gamla och det blir därför inga risker för sättningar. Även om det gamla röret vittrar bort klarar fortfarande det nya formpassade röret lasterna som blir av trycket från jordmassorna ovanför.

Pollex kunskaper inom schaktfritt och metoden med formpassade rör har spillt över på de anställda i kommunen, berättar Jörgen Aronsson på Trollättan Energi:

– I de projekt som har utförts så har också vår personal deltagit tillsammans Pollex. Det har varit positivt för alla inblandade och vi har lärt oss en massa nyttigt om de miljövänliga schaktfria metoderna, samtidigt som vi har lärt ut vad vi kan. Det arbete som vår personal från Trollhättan har utfört är bland annat inkoppling av tillfälligt vatten, information till boende, vattenavstängningar och trafikavstängningar.

Jörgen Aronsson ser fram emot nästa projekt som kommer att genomföras inom det förlängda ramavtalet med Pollex:

– Vi har ett stort och gammalt nät som vi behöver fortsätta förnya och renovera. Vi ser fram emot att göra det tillsammans med Pollex.

Fakta Fabriksvikta formpassade rör

  • Ett formpassat rör innebär ett helt nytt och fullt strukturellt rör i det gamla, med minimal eller ingen flödespåverkan.
  • Compact Pipe är ett formpassat rör i polyeten (PE100/PE100 RC) som dras in i det gamla röret. Compact Pipe tillverkas av det tyska företaget Wavin och är certifierat enligt de högt ställda kraven INSTA-CERT Nordic Polymark.
  • För ledningsdimensioner 100-500 mm.

Här kan du läsa mer om Fabriksvikta formpassade rör.