Om investeringsskulden i Sveriges VA-system: ”Problemen under jord behöver vi inte ens blunda för att slippa se”

Låt oss börja under mark och tala klarspråk: Sveriges vatten- och avloppsledningar är i dåligt skick. I en nyligen genomförd studie av Svenskt Vatten framkommer entydigt att mer pengar behöver satsas i våra ofta över 50 år gamla ledningar.

Sveriges ledningsnät är upp till över 100 år gammalt.

Sveriges ledningsnät är upp till över 100 år gammalt.

Låt oss fortsätta upp ovan jord. Underhållet av Sveriges järnvägsnät har historisk sett varit eftersatt. När man står lätt stressad och fryser på en perrong i väntan på ett tåg, som kanske till och med inte ens dyker upp, är det lätt att förstå att vi måste avsätta mer pengar till att hålla våra järnvägar i gott skick. När det gäller skolor är det ingen som höjer på ögonbrynen om det byggs fler när antalet elever ökar.

Att få gehör för samma typ av resonemang när det gäller investeringar i vatten- och avloppssystem är betydligt svårare. Problemen under jord behöver vi inte ens blunda för att slippa se. Stora delar av Sveriges vatten- och avloppsledningar byggdes på 1960-talet och då ofta med material som visat sig inte hålla i de förväntade 100 åren. Det större antalet invånare gör också att belastningen på avloppen och förbrukningen av vatten ökat på många platser. Idag ställs även högre miljömässiga och kvalitativa krav på vårt vatten.

Alltför många kommuner – de äger vatten- och avloppsledningarna – prioriterar inte de gigantiska utmaningar under jord som inte låter vänta på sig. De 12 miljarder som idag investeras per år behöver öka till 16,5 miljarder varje år, under de kommande två decennierna. Internationellt sett är vatten oerhört billigt i Sverige. Vi svenskar betalar 4 öre litern för vårt viktigaste livsmedel, inklusive hemleverans – och borttransport av det använda vattnet. Den samlade bedömningen i rapporten från Svenskt Vatten är att VA-taxan behöver fördubblas under de kommande 20 åren.

Ljusningar finns även under jord

Det finns moderna, miljövänliga, störningsminimerande och kostnadseffektiva metoder för att förnya ledningsnätet. Med schaktfria lösningar kan underhållsskulden börja betas av. Här ser vi ett helt nytt rör installerat inuti det gamla.

Det finns moderna, miljövänliga, störningsminimerande och kostnadseffektiva metoder för att förnya ledningsnätet. Med schaktfria lösningar kan underhållsskulden börja betas av. Här ser vi ett helt nytt rör installerat inuti det gamla.

Men det finns ljusningar även under jord. När de nödvändiga, ökade investeringarna kommer på plats för att säkra rent vatten kommer det att innebära fler jobb i VA-branschen. Sverige kommer också att få ett effektivare, robustare vatten- och avloppssystem. I Sverige finns en handfull företag som arbetar med schaktfri ledningsförnyelse, och denna sektor har med sina moderna, miljövänliga, störningsminimerande och kostnadseffektiva metoder en vital roll att spela. Vi behöver en samhällsutveckling där den enorma skulden till vår viktiga infrastruktur under jord börjar betalas tillbaka, precis på samma sätt som vi gör med våra järnvägar ovan mark. 

Här kan du läsa mer om schaktfria metoder för förnyelse av ledningsnät.