Pollex växer med omtanke

Pollex tjänster är efterfrågade och bara det senaste året har nio personer nyanställts. Det innebär att det nu är totalt 40 medarbetare som tar Pollex framåt. Företaget har höga ambitioner när det gäller medarbetarnas trivsel på jobbet. Möt två medarbetare och två chefer, som berättar om hur det är att jobba på Pollex och om hur tankarna bakom att prioritera trivsel och arbetsglädje ser ut. 

Henrik Strand

Henrik Strand

– Jag hade hört från en kompis att Pollex var en bra arbetsplats, att jobbet var givande och roligt och att det fanns utvecklingsmöjligheter och bra förmåner. Alla de sakerna stämmer också vet jag nu efter nästan ett års arbete här på Pollex.

Det berättar Henrik Strand, 29 år, som arbetade sin första dag på Pollex i mitten av februari 2017 och som är en av de nio personer som nyanställts på företaget under det senaste året.

Bakgrunden till det stora antalet nyrekryteringar är att de metoder som Pollex arbetar med ligger alltmer rätt i tiden. Det handlar om schaktfria underhålls- och förnyelsemetoder inom vatten och avlopp samt rivningsfri kanaltätning i fastighet. Det är efterfrågan på företagets tjänster som har gjort att Pollex måste anställa fler, och nu i början av 2018 har företaget 40 medarbetare, vilket är en dubblering sedan 2010. I samklang med denna ökning har också den ekonomiska omsättningen mer än fördubblats på samma tid. Och trots rådande högkonjunktur – där en del av kunderna fokuserar på nybyggnation snarare än på underhåll och ledningsförnyelse – ser Pollex ändå hur uppdragen fortsätter att komma in.

Henrik Strand har tidigare arbetat som säljare i detaljhandel samt inom betongindustri och även med förtullning och spedition. På Pollex är han en av fem nyanställda inom underhåll. Hans uppgift är att hjälpa kunder med felsökning på deras ledningsnät. Henriks första vecka på den nya arbetsplatsen var intensiv:

– Första veckan var väldigt lärorik och spännande. Det var kul att lära känna nytt folk!

Henrik är gymnasieutbildad inom data och informationsteknologi. Han gillar resandet som den nya tjänsten innebär för honom:

– Det är roligt att få komma ut på nya projekt, se nya platser och möta nya människor.

Henriks chef Michael Sandlund har arbetat på Pollex i drygt sju år. Han är produktionschef inom Underhåll och har personalansvar för tjugo av företagets 40 medarbetare. Den 53-årige automationsingenjören har en klar bild över vad det är för egenskaper som Pollex letar efter när de nyanställer:

Michael Sandlund

Michael Sandlund

– Det viktiga är att personen har rätt engagemang och inställning. Det kan ibland vara viktigare än branscherfarenhet. Man behöver klara av att arbeta i team på resande fot runt om i landet. Henrik Strand har de kvaliteterna och därför ville vi ha honom ombord på Pollex skuta. Sedan behöver också vi som företag och arbetsgivare ha rätt inställning och ge förutsättningar för de som vi anställer.

Vad gör ni för att de anställda ska trivas?

– Först och främst ser vi trivseln som ett prioriterat fokusområde. Trivs inte våra anställda på jobbet så slutar de, så krass är verkligheten. Men vi jobbar hårt med att vi ska få personalen att trivas.

Michal Sandlund ger några konkreta exempel: alla i företaget hålls informerade om vad som händer via möten, veckomail och sociala företagsnätverket Yammer, man återinvesterar stora summor varje år i nya fordon och ny utrustning för att förbättra arbetsmiljön, man håller personliga samtal varje år om utveckling och lön. Michael är stolt över förmånerna som Pollex erbjuder de anställda:

– Vi har bra löner, kollektivavtal, gratis sjukvårdsförsäkring, företagshälsovård, vaccinationer, massage, halva kostnaden på träningskort, företagskonferenser som ofta är utomlands, fri dator, mobiltelefon och internetsurf för att nämna några saker. Om företaget går bra har vi dessutom en resultatbaserad bonus till alla anställda.

Tobias Wingqvist är en av Michaels chefskollegor på Pollex. Han är affärsområdeschef inom schaktfritt och har varit med och nyrekryterat fyra av de nio personer som anställts det senaste året. Tobias tror att Pollex kan växa ännu mer:

Tobias Wingqvist

Tobias Wingqvist

– Vi är relativt små idag, men vi ligger ändå långt framme med spetsteknik inom alla våra produktområden: vatten och avlopp, fjärrvärme och ventilation. Vi har en fantastisk personal, självgående, som tar ett stort ansvar med ett enormt Pollexhjärta.

Tobias vill att Pollex ska växa, men han ser utmaningar:

– En utmaning är såklart att växa och utvecklas, men att för den sakens skull inte förlora våra värderingar och vår identitet. Vi måste bibehålla en hållbar personalpolitik, likväl som vi tänker hållbarhet i ekonomi och miljö. Personalen är det viktigaste vi har.

En av de nyanställda som vittnar om att han upplever det som Tobias Wingqvist pratar om är Kenny Eriksson. Han jobbar på den avdelning inom Pollex som sysslar med schaktfri ledningsförnyelse. Han trivs på sin arbetsplats:

– Det är trevligt att vara anställd på Pollex. Jag känner mig uppskattad och det finns en känsla av att alla på företaget, oavsett roll och titel, har ett värde. Det gör att stämningen blir bra och då kommer också arbetsglädjen.

Kenny är 31 år och nybliven trebarnspappa. Bakom sig har han tio år som lastbilschaufför i åkeribranschen. Han tog arbetet på Pollex för att utvecklas:

Kenny Eriksson

Kenny Eriksson

– Jag kände att jag hade gjort mitt i åkeribranschen och ville därför hitta något nytt och spännande, berättar Kenny.

Med ögon på jakt efter ny sysselsättning dök en möjlighet upp:

– Det var faktiskt en tillfällighet att jag såg att Pollex sökte ny personal. Jag hade ingen erfarenhet av VA-branschen, men tänkte att jag ändå skulle ta chansen och skicka in mitt CV.

Sagt och gjort. Kenny kom på intervju och jobbar nu på Pollex sedan snart två år tillbaka.

Den omtanke som Kenny berättar att han upplever på sitt jobb är något som Michael Sandlund vill ska sippra igenom och nå utanför Pollex egna väggar:

– Vår omtanke gäller kollegor, men även våra kunder som ofta är kommuner som i sin tur har medborgare – vanligt folk som är beroende av rent dricksvatten till exempel, berättar han.

Som ett företag inom underhåll och förnyelse av vatten- och avloppssystem utför Pollex viktiga samhällstjänster som människor är direkt beroende av:

– När våra kunder sitter i klistret ställer vi upp mangrant. Våra medarbetare har jobbat mycket nätter och helger på grund av omtanke om våra kunder och dess abonnenter. Ingen ska behöva vara utan sitt livsmedel dricksvatten någon längre tid om det går att undvika, förklarar Michael Sandlund.

Och vidgar vi perspektivet ännu mer så är Pollex även med globalt:

– Vi har valt att bidra till något som ligger vår egen verksamhet nära: rent vatten. Därför är vi med och stödjer den globala organisationen WaterAid som sedan 1981 har hjälpt 17 miljoner människor att få tillgång till rent vatten, förbättrad hygien och sanitet, avslutar Michael Sandlund.