Polly-Pig-rensa bara när det behövs

Vi på Pollex strävar alltid efter att utveckla våra metoder. En utveckling som till stor del sker med kunden i fokus. Den senaste utvecklingen i denna anda är portabel flödesmätning före och efter Polly-Pig-rensning. Vi har Polly-Pig-rensat sedan början av 80-talet. Under åren så har inte metoden sett så mycket utveckling. Kunden hör av sig när det är dags för rensning eller när en incident inträffar. Vi kommer ut och rensar ledningen och kunden får ett protokoll som visar hur och vad vi rensat ut ur ledningen och när det varit möjlighet har vi även redovisat mottryck före och efter rensning.

Ett problem som kan uppstå när en ledning rensas kontinuerligt är att den även rensas när det inte behövs. Med hjälp av vår portabla lösning för flödesmätning så mäts både flöde och tryck före och efter rensningen. Med hjälp av denna data kan vi tillsammans med kunden anpassa underhållet av ledningarna efter det faktiska behovet. Vissa ledningar kan behöva rensas mer och andra mindre. Efter slutförd Polly-Pig-rensning så får självklart kunden ta del av flödesmätningen för behandling.

Hans Andreasson Pollex schaktfritt hemsida sv-500x250.jpg

”Vi ser en vinning för kunden då de direkt kan se att det vi gör faktiskt hjälper. Att utöka vår portfölj och mäta flödet samt mottryck på en rensad ledning med hjälp av portabla flödesmätare ger kunden information som äldre pumpstationer inte tidigare kunnat ge.” Hans Andreasson – Teknikchef – Pollex AB

Hur rensar vi?

Vi börjar med att fästa flödesmätaren i pumpstationen och ta ett initialt flödesvärde. Vi driver sedan renspluggen, Polly-Pig, flera gånger genom ledningen. Den cylinderformade pluggen fyller upp ledningen och pressas mot ledningens väggar. Tack vare sin utformning drar den med sig alla typer av beläggningar. Pluggen drivs fram av vatten, tryckluft eller den befintliga median i ledningen. Vi kan även välja en kombination av vatten och tryckluft beroende på typ av rör. Efter rensningen så görs en ny flödesmätning för att fastställa resultatet.

Ni kan även se filmen nedan för att få en klarare bild kring hur arbetet går till.