Vårt löfte till er – Alltid där för kunden

I del två av vår artikelserie, som handlar om de löften som vi ger till er, kommer vi att skriva lite mer om löftet att vi alltid finns där för kunden. Det är tack vare våra kunder som vi finns här idag.

heart.png

Pollex startades 1985, och har under våra dryga 30 år haft många olika sorters kunder. Allt från kommuner till entreprenadföretag, små företag till stora industrier. Även om vi under de senaste åren riktat in oss mer mot de två förstnämnda så har de alla en sak gemensamt. När vi utför arbeten hos dem så har de vår fulla uppmärksamhet och vi lämnar inte en arbetsplats innan kunden är nöjd. Vi lämnar er aldrig i sticket!

Skulle ni som kund ringa in med ett akut problem så får man aldrig ett nej. Genom diskussion och kommunikation så kommer vi fram till en lösning som fungerar för alla inblandade parter. Denna dialog fortsätter sedan under och efter arbetet är slutfört. För blir man kund hos oss så slutar vi inte prata bara för att det arbete ni beställt är över. Som sagt finns vi inte utan kunden, en fortsatt dialog är viktigt både för Pollex, då vi alltid kan bli bättre, och för kunden då vi kan utföra arbetet ännu bättre nästa gång.

För att kunna sätta kunden först och främst krävs det att vi sätter våra medarbetare först. En dåligt fungerande kultur och kommunikation internt kan leda till sämre utförda jobb hos kunder vilket i sin tur leder till missnöjda kunder. Vi sätter helt enkelt våra medarbetare i första rummet – för vi vet att nöjda och glada medarbetare ser till att vi får nöjda och glada kunder.

Vi tror på långsiktiga förhållanden, personliga förhållanden där man som kund kommer våra medarbetare nära. Vi strävar efter att det ska vara trevligt när våra säljare bokar in ett möte. När medarbetarna som utför arbete kommer ut skall kommunikationen vara klar och tydlig. Därför är ännu en gång dialogen väldigt viktig. Vi är människor, saker går fel och vi vill bli bättre på det vi gör, för er och vår egen skull.

Vi träffar enligt plan våra kunder kontinuerligt. Vi håller events och platsträffar där kunder, andra företag och kommuner som finner nytta i våra tjänster kan träffas och diskutera. Samtidigt får de en direkt inblick i hur våra metoder fungerar. För där och då uppkommer precis det som vi vill ha -  en dialog. Vi vill utbilda våra kunder och potentiella kunder för att göra både deras och vårt arbete lättare. Givetvis lär vi oss själva av våra kunder varje dag.

Vi finns alltid där för er.

Vi finns alltid där för er.

Har ni en fråga om våra tjänster, sitter ni och räknar på ett jobb och vet inte helt hur man skall tänka, eller har ni bara en fråga om VA eller ventilation eller något annat som rör vår bransch. Kontakta oss, ring din kontaktperson eller vem som helst av oss, så ser vi till att du kommer dit du får den hjälp du behöver. Vi har även en chatt här på hemsidan där alla kan ställa sina frågor. Vi svarar på dem så gott vi kan, skulle vi inte kunna svara dig så hjälper vi dig att hitta ditt svar på annat håll.

För vi finns alltid där för er.