Luft-vattenspolning i varmare breddgrader

Vi på Pollex har alltid haft som mål att vara ledande inom underhåll samt förnyelse av ledningsnät, både tekniskt och ur ett kundperspektiv. Vi fokuserar också på att synas i de digitala kanaler där vår målgrupp befinner sig. Tack vare vår nyfikenhet och vilja att hitta nya perspektiv och affärsmöjligheter har vi kommit i kontakt med en oväntad men trevlig överraskning. Vi kan stolt meddela att Pollex har påbörjat ett samarbete med Canal de Isabel II gällande Luft och- vattenspolning. Canal de Isabel II är den största ledningsägaren i Madrid Spanien och har ansvar för stadens VA-nät. Ledningsägaren tillgodoser 6,5 miljoner människor med vatten och avlopp. Detta görs genom bland annat:

  • 75 råvattenledningar

  • 13 reningsverk för dricksvatten och 156 för avlopp

  • 29 stora och 285 lite mindre vattenreservoarer

  • 17 163 kilometer dricksvattenledningar

  • 11 148 kilometer avloppsledningar

  • Siffror från september 2017

De har uppmärksammat att deras ledningsnät behöver underhållas under den åldriga staden och började därför titta på olika metoder. Detta ledde dem till att få upp ögonen för Luft- och vattenspolning. En tjänst som Pollex har jobbat med sedan 90-talet. Efter en initial kontakt så besökte en projektgrupp från Canal de Isabel II Pollex för att prata vidare om våra metoder och om hur vi kan hjälpa dem på bästa sätt.

Göran, Mikael, Mattias och Hans tillsammans med representanter från Canal de Isabel II.

Göran, Mikael, Mattias och Hans tillsammans med representanter från Canal de Isabel II.

Efter besöket på kontoret så bar det av på platsbesök runt om i Sverige för att se hur våra metoder fungerar i verkligheten.

Nästa steg var för oss på Pollex att fysiskt åka ner och undersöka de ledningar som det initiala arbetet gäller. Vi besökte arbetsplatsen och gick igenom de ledningar och ventiler arbetet omfattas av. Mattias Höglund var på plats och ser ljust på det framtida samarbetet med Canal de Isabel II.

”Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete efter det initiala projektets slut. De har stora behov av att underhålla sitt ledningsnät och vi på Pollex har kunskapen för att hjälpa dem. Initialt gäller detta Luft- och vattenspolning men vi kan komma att utöka vårt samarbete i framtiden.” – Mattias Höglund, VD, Pollex AB

 

Vi hoppas att vårt samarbete med Canal de Isabel II kommer leda till ny kunskap och utveckling av våra metoder som kan användas för att även hjälpa våra svenska kunder. Vi ser detta som en del i vårt fortsatta arbete att leverera innovativa, smarta och kostnadseffektiva lösningar till våra kunder.