SVU rapport efterlyser höjd förnyelsetakt inom VA

I augusti i år släppte SVU (Svenskt Vatten Utveckling) en rapport där de efterlyser att förnyelsetakten måste öka med 40% för att vi inte skall komma efter det underhållsbehov som finns. De säger även att nya VA-ledningar skall hålla i 100–150 år. Rapportens mål är att på sikt förbättra möjligheterna till ett säkrare VA-nät. Här kan vi på Pollex komma in med kunskap, expertis och lösningar på problematik som uppstår under projektet. Mattias på Pollex har följande att säga om SVUs nya rapport.

Mattias Höglund

Mattias Höglund

”Vi på Pollex jobbar redan idag med hållbarhet och långsiktighet i allt vi gör. Att nu SVU tar upp samma problematik som vi berört tidigare är positivt för branschen och Sverige. Vi hoppas att rapporten kommer leda till att fler ledningsnätsägare ser alvarligare på problemet och tillsätter medel för att lösa det. Vi som entreprenör hjälper självklart till för att våra nuvarande och blivande kunder skall kunna känna stolthet och trygghet i sitt VA-nät.” Mattias Höglund, VD, Pollex AB

Problematiken

Enligt rapporten spenderas det 7 miljarder kronor på att förnya och lägga nya VA-ledningar i dag. Detta räcker inte. Många av de ledningar som idag ligger lagda under städer och tätort har legat där i 50–100 år. Många av dem har därför sett bättre dagar. När dessa ledningar lades så fanns inte samma standarder på varken material eller metoder som vi har idag. Detta kan leda till sköra och skadade ledningar som i sin tur kan leda till större problem.

En långsiktig metod

Våra schaktfria metoder är en lösning på livslängden som SVUs rapport efterfrågar, samtidigt som den är snabb och effektiv. De formpassade rör vi lägger idag är gjorda av vanlig PE-plast som har en livslängd på 80–100 år. Genom att spara det gamla röret som ett yttre skal så förlängs livslängden ännu mer på våra nylagda ledningar. Att säga att det nya röret kommer hålla 150 år blir då rimligt. Det gamla röret kommer bära alla yttre laster och skydda mot punktlaster.

Metoden är tidseffektiv och har mindre påverkan på omgivningen än andra metoder på marknaden. Med hjälp av två punktschakt så dras det fabriksvikta röret genom det gamla av två stora vinschar för att sedan ångas upp så att det ligger dikt ann mot det gamla röret.

En kort beskrivning av schaktfriledningsförnyelse med formpassade rör:

  • För ledningsdimensioner 100–500 mm

  • Längder upp till 600 m

  • Bibehållen flödeskapacitet för de flesta ledningar

  • Materialen som används är samma som används vid markförläggning

  • Miljön skonas vid schaktfri förnyelse –utsläpp av CO₂ minskas med upp till 80%

  • Framfart - med schaktfria metoder förnyar du fler meter ledning per dag

Får beslutsfattare upp ögonen för de miljövänliga och effektiva lösningar som finns idag så kommer vi utan problem att klara de krav som SVU ställer på både förnyelsetakt och livslängd.

Vill du läsa mer om formpassade rör eller våra andra schaktfria metoder? Surfa in på https://www.pollex.se/schaktfri-ledningsfornyelse-relining

Vill ni läsa hela rapporten så kan ni göra detta på länken nedan.

http://vav.griffel.net/filer/svu-rapport_2018-10.pdf

Axel Lydahl