Ledningsförnyelse med minimal påverkan på omgivningen

Vi har alla vistats i områden med byggnation och buller från stora maskiner. Man kanske blir irriterad på att den väg man brukar ta nu är avstängd, eller att trafiken blivit allt värre på grund av att ett körfält är avstängt. Man tycker sällan att en byggnation är positiv under själva utförandet. Hade det inte varit bra om det fanns en metod som hade minimal påverkan på både omgivning och miljö? Vad skulle du säga om vi sa att det finns en sådan metod redan idag?

Schaktfri ledningsförnyelse

Att renovera sitt ledningsnät med schaktfria metoder betyder att man inte belastar de personer som brukar området på samma nivå som med grävning. Istället för att behöva stänga av hela vägar och infarter så dras ledningen under mark i det gamla röret. Rörets kvalitet är även detsamma som dem man lägger när man grävt upp sträckan, ett PE100-rör. Utöver de fördelar som finns ur en infrastruktursynvinkel så påverkas även miljön mindre. Schaktfria metoder producerar nämligen upp till 80% mindre CO2-utsläpp jämfört med att gräva.

Projektexempel

Vi håller i skrivande stund på att renovera en dricksvattenledning i Långedrag, Göteborg. På de små trånga och kringliga gatorna skulle det vara svårt att komma fram ifall man grävde upp hela sträckan. Man hade fått blockera infarter till hus och troligen stänga av större delen av gatan. Detta hade påverkat de boende väldigt negativt. Tänk själv att inte kunna komma ut med bilen på morgonen när du skall till jobbet, eller när ditt barn skall iväg på någon aktivitet. Man måste planera om hela sin vardag. I och med att Kretslopp och vatten valde att använda schaktfria metoder så är samtliga hus åtkomliga med bil och ingen väg är avstängd.

Metoden

I Långedrag använder vi oss av fabriksvikta formpassade rör. Det är PE100-rör som är vikta på fabrik för att göra dem mindre och på så sätt lättare att dra in i de gamla rören. Rören kommer på stora trummor som tar förhållandevis lite plats. Speciellt om man jämför med stumsvetsade rör som måste ligga utdragna innan indrag eller installation. Det nya röret dras genom det gamla med hjälp av en stark vinsch. Man kan dra röret upp till 600 m och genom böjar på upp till 45 grader beroende på dimension och förutsatt att det är mjuka radieböjar. När röret är på plats så vecklas det upp med hjälp av het ånga. När röret är helt utvecklat så ligger det dikt ann mot det gamla för en minimal minskning i dimension.

Har ni fler funderingar på våra schaktfria metoder? Surfa in på https://www.pollex.se/schaktfri-ledningsfornyelse-relining för att läsa mer.