Uppdatering från solen

Som vi skrivit om tidigare så är vi nu nere i Spanien och hjälper Spaniens största ledningsnätsägare, Canal de Isabel II i Madrid, med att luft-vattenspola ett par problematiska ledningar. De har problem med elakartad biofilm. Biofilm är ett kluster av mikroorganismer som till exempel bakterier. Gemensamt skapar dessa organismer en hinna där de kan gro och fortplanta sig. Biofilm skapas i alla dricksvattenledningar och den innehar många positiva egenskaper för vattenkvaliteten, man vill ha en biofilm för att kunna leverera ett vatten som smakar gott och är av god kvalitet. I ogynnsamma förhållanden kan dock biofilmen innehålla icke önskvärda bakterier eller ämnen.

Metoden

Vi börjar med att projektera uppdraget noggrant och upprättar spolplaner. Detta gör att vi minimerar eventuella störningar i ledningsnätet och får en effektiv spolning med varaktigt resultat. Den aktuella ledningssträckan stängs av från det omgivande nätet. Vi leder sedan via en brandpost in tryckluft som blandas med vattnet i rören. Detta skapar en kraftig turbulens genom ökad hastighet, som drar med sig bakterier, slam och beläggningar. Blandningen av luft och vatten tas sedan ut i en brandpost nedströms.