En kunskap som sparar pengar och energi

Att få fastighetsägare att inse att det finns både en energi- och pengabesparing i att täta sina ventilationskanaler är en utmaning. Många metoder finns att välja mellan, men de utnyttjas sällan. Detta kan leda till att metoderna verkar dyrare än vad de faktiskt är. Man kan även ta fram en återbetalningskalkyl där fastighetsägaren lätt kan se när arbetet har räknats hem ur en penga- och energisynvinkel.

”Vi jobbar dagligen med att sprida information och kunskap kring detta osynliga problem i vardagen. Våra lösningar är först på marknaden med att vara rivningsfria och flexibla. Men att ta en ny produkt till marknaden där vi aldrig varit aktiva innan kräver dedikation och hårt arbete. Jag ser en ljus framtid med rivningsfri kanaltätning. Vi når nya fastighetsägare varje dag och ryktet sprider sig. Det är bara en tidsfråga innan vi får bukt på problemet och kommer närmare klimatmålen 2030.” – Karl Almqvist, Affärsområdeschef Fastighet, Pollex

Redan 2015 skrev Energi- och Miljötekniska föreningen en artikel om den ekonomiska vinsten med att renovera och täta sina ventilationskanaler. Den dåliga kunskapen hos fastighetsägare var även då utbredd. Idag jobbar vi på Pollex aktivt med att sprida information via olika kanaler. Främst via traditionella säljbesök samt telefonsamtal. Men vi lägger även stor vikt på att synas vid större event så som mässor och konferenser.

Har du problem med läckande ventilationskanaler eller vill du veta mer om hur vår metod fungerar? Surfa in på https://www.pollex.se/rivningsfri-kanaltatning-linervent