Kundcase Kanaltätning i Arvika

Tätning av två kanaler:

  • 9 m och 8 m långa.
  • Luftflöde innan tätning: 9 l/s
  • Luftflöde efter tätning: 35 l/s

Kajsa som bor på Lilla Tingsgatan i Arvika upplevde dålig ventilation i kök och badrum. Det visade sig genom att imma stannade kvar länge på badrumsspegeln efter dusch, en tvättmaskin som aldrig torkade invändigt mellan tvättar, matos i köket som stannade kvar väldigt länge och en allmän känsla av stillastående luft.

Pollex fick i uppdrag av fastighetsägaren att utföra en kanaltätning med Linervent.

Resultatet i Kajsas badrum blev att imman försvann från speglar efter att duschen använts. Tvättmaskinen är torr inuti varje gång den ska användas. Vid matlagning sprids inte matoset på samma sätt som innan. För Arvika Fastighets AB:s del gav detta en indikation på att fastigheten behöver undersökas vidare. Det ökade luftflödet gör att fastighetens fläktar kan nedjusteras till rätt nivå. Följden av detta blir minskade uppvärmningskostnader.

Allt detta är vanliga problem som oftast kommer av dålig ventilation. När ventilationen inte är tät. Suger fläktarna från taket luft ifrån alla små otätheter inne i ventilationskanalen. Det gör att frånluftsflödet inne i lägenheten minskar. Vilket i sin tur gör att luftomsättningen blir för dålig. För en fastighetsägare blir lösningen att öka takfläktarna tills uppnådd frånluft uppnåtts. Detta resulterar i att mer uppvärmd luft sugs ut ur fastigheten och i att uppvärmningskostnaderna stiger.

Det är viktigt att hela tiden omsätta luften i boendemiljö. Dels för att vi människor och djur ska få frisk luft att andas. Men även för att vi inte ska få sjuka hus. Där mögel är en vanlig följdorsak, även skadliga materialemissioner och förhöjda radonvärden är viktigt att ventilera bort. Luftburna mikroorganismer (svampsporer och bakterieceller) förekommer inomhus i varierande halter. Luftens innehåll av partiklar och gaser inverkar på människors hälsa. Det är därför som det är så viktigt att ha en bra inomhusmiljö med bra luftomsättning.

Här kan du läsa mer om kanaltätning.