Baksuget i trappuppgången är en möjlig energibesparing

Har du någonsin försökt öppna en dörr in till en trappuppgång och känt ett litet sug som håller emot? Det beror på ett för stort undertryck av luft på andra sidan dörren. Detta kommer oftast från läckande ventilationer som suger luft från fel ställen. Följdeffekten blir att fastighetens uppvärmningskostnader ökar p.g.a. fläktar som suger ut alldeles för mycket uppvärmd luft. Onödigt energispill tycker vi och Energimyndigheten.

Stora energibesparingar i ventilationen

Ventilationskanaler tätas från taket och ner till lägenheterna.

Ventilationskanaler tätas från taket och ner till lägenheterna.

Läckande ventilationskanaler är ett vanligt problem. 80% eller mer av Sveriges ventilationskanaler läcker. Det är främst plåt- och betongkanaler på vind samt vertikala kanaler i tegel, betong eller eternit som läcker. Tätning är mest aktuellt för de vertikala kanalerna, som kan vara svåråtkomliga att byta. Kanaler på kallvind är oftast enklare och billigare att byta mot nya kanaler.

År 2007 fattade Europarådet beslut om energi- och klimatmål till år 2020, de så kallade 2020-20-målen. Dessa innebär bland annat att energieffektiviteten ska förbättras med 20 procent, jämfört med 1990.

Sverige har satt egna klimatmål, utifrån samma grundpelare som EU. Dessa mål innebär att energianvändningen inom bostadssektorn ska minska med 20 procent till år 2020 och halveras till år 2050, i förhållande till år 1995.

Värmeåtervinning ur ventilationsluften (VÅV) har visat sig vara en av de viktigare åtgärderna för en minskad energianvändning i befintliga flerbostadshus, och även en viktig åtgärd för att nå de nationella klimatmålen.

Läckande kanaler tätade med Linervent.

Läckande kanaler tätade med Linervent.

För att värmeåtervinningen ska fungera optimalt och energieffektivt krävs dock att ventilationskanalerna är täta och har lågt tryckfall, för att säkerställa att all ventilationsluft passerar värmeåtervinningen. 

De lösningar som hittills funnits på marknaden har inte varit helt flexibla och det har inneburit mycket rivning när man förnyat eller tätat sin ventilation. 2017 blev den nya produkten Linervent godkänd för tätning av ventilationskanaler. Det är en rivningsfri metod som är väldigt flexibel och klarar dimensionsförändringar och böjar. 

Här kan du läsa mer om hur vi tätar ventilationskanaler.

Mattias Höglund