Hur kan man byta vattenledningar under mark utan att gräva?

Man behöver inte gräva upp gator och torg för att byta ut de gamla vattenledningarna till nya. Sverige står inför en stor utmaning med ett eftersatt underhåll av dricksvattenledningarna. För att komma ikapp behöver mer göras på kort sikt och då är schaktfria metoder överlägsna vad gäller miljöpåverkan, tidsbesparing samt störningar för trafik, boende och näringsverksamheter.

En ny dricksvattenledning dras in i ett gammalt rör. Här gick vattenledningen 5 km under gångbana och äppelodlingar. Med den schaktfria tekniken som användes  så slapp man skada äppelodlingarna och gångbanan behölls intakt.

En ny dricksvattenledning dras in i ett gammalt rör. Här gick vattenledningen 5 km under gångbana och äppelodlingar. Med den schaktfria tekniken som användes  så slapp man skada äppelodlingarna och gångbanan behölls intakt.

 

Vad är schaktfritt?

Schaktfri ledningsförnyelse eller No-Dig innebär att man på ett eller annat sätt byter ut gamla vatten- eller avloppsledningar utan att behöva gräva upp gator och torg. Det finns många olika metoder och oftast kan man välja en schaktfri metod istället för att gräva. Materialen vi förnyar med är samma som man använder när man lägger nya vattenledningar. Vi har helt enkelt olika tekniker för att få in dem i de gamla ledningarna. Vi kan spräcka sönder den gamla ledningen och dra in en ny större efteråt eller så kan vi dra in en ny mindre ledning i den gamla. Tack vare de olika metoderna så går det nästan alltid att använda schaktfria metoder när man skall förnya sina dricksvattenledningar.

För nästa generation

Med schaktfria metoder gör man en fantastisk insats för miljön. Jämfört med att gräva en ny vattenledning så minskar man CO2-utsläppen med upp till 80 %*, eller 90 kg CO2/meter ledning. Det motsvarar 55 mil med fossildriven bil per meter ledning! 

För att våra barn och barnbarn skall ha samma trygga tillgång till vatten krävs en insats i förnyelsen av ledningsnätet. Gör man det med rätt metoder så blir det även  en insats för den globala miljön. En dubbel vinst som är nödvändig.

Här kan du läsa mer om olika metoder och se fler bilder på hur det fungerar.

* Hämtat från Tyréns CO2-kalkyl med beräkningar baserade på data från GHG-Protokollen, EPA (Environmental Protection Agency), EPD (Environmental Product Declaration), NASTT-BC Carbon Calculator.