Pollex och de 17 globala målen

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter i världen. Att lösa klimatkrisen. Att främja fred och rättvisa. Allt detta skedde 25 september 2015 i Paris. Vi tyckte att detta var ett unikt tillfälle att själva få hjälp med att konkretisera hur vi arbetar med hållbar utveckling. Nu, två år senare, tycker vi att det är dags att ta upp ämnet igen och skriva lite om vårt arbete.

I denna första artikel skriver vi om varför vi tycker det är viktigt att vi engagerar oss och vilka mål vi fokuserar mest på och kan göra mest skillnad kring.

Pollex har valt att fokusera på 5 av de 17 målen - 6, 9, 12, 13 och 17.

Pollex har valt att fokusera på 5 av de 17 målen - 6, 9, 12, 13 och 17.

Att göra saker på riktigt är viktigt, att konkret göra något, även om det bara är en liten förändring i rätt riktning. Det är förändringen som är det viktiga, att vi förändrar vårt sätt att agera och konsumera för att kunna bibehålla och förbättra vår planet. Alla kan göra lite, men ingen av oss kan göra allt. Det är summan av det vi gör tillsammans som skapar förändring. Med det resonemanget känner vi att även Pollex kan göra stor skillnad trots att vi inte är ett stort företag. Kan vi få drygt 40 medarbetare att agera lite mer hållbart så är det ett bra steg framåt.

Hållbar utveckling är indelat i tre dimensioner - ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. I denna artikelserie om fyra delar kommer vi att kort beskriva hur Pollex tänker kring och arbetar med dessa tre delar av Agenda 2030.

Att engagera sig, tänka till och göra medvetna val är det viktigaste för att nå målen.

Här kan du som är intresserad läsa mer om de globala målen.