Säkra vattenledningen innan den grävs ner i hundra år

Varje år läggs det tusentals kilometer nya vattenledningar i Sverige. Dessa skall ligga dolda under mark i 100 år och leverera perfekt livsmedel till oss svenskar dygnet runt. Då borde det vara en självklarhet att säkerställa att det inte finns oönskat skräp i ledningarna.

Lera, stenar, grenar, verktyg, plastlock, svetsrester och mycket annat som förvånar. Den som varit med när Pollex med Pollexmetoden ger nya vattenledningar en grundlig behandling innan de godkänns inser snabbt en sak: det räcker inte med att spola en ny ledning för att den långsiktigt ska klara av att transportera vatten av hög kvalitet hela vägen fram till kranen. 

Varianter av Polly-Pigs som vi använder för att rengöra olika typer av ledningar.

Varianter av Polly-Pigs som vi använder för att rengöra olika typer av ledningar.

 

Det går inte att slarva när en ny vattenledning ska godkännas och tas i drift. Det effektivaste sättet att få bort alla typer av främmande och oönskade föremål ur en ny ledning är Polly-Pig-rensning. Rensningen är ett av flera steg i Pollexmetoden på vägen mot en godkänd vattenledning.

En stor fördel med Polly-Pig-rensning är att man slipper klorering av vattenledningen. I en normal VA-entreprenad räcker det med att Polly-Pig-rensa vattenledningarna för att få godkända vattenprover. Klor skall man endast använda i nödfall. Klorering innebär risker och kan t.o.m. resultera i en större tillväxt av vissa bakterier eftersom kloret dödar bakterier som i sin tur blir till organisk föda för andra bakterier. Många stora ledningsägare, däribland VA-SYD och NSVA, föreskriver Pig-rensning och utesluter klorering.

Vi känner verkligen av att allt fler har fokus på kvalitet. Det gör oss glada eftersom vi arbetar hårt för att lyfta kvalitetsfrågorna. Efterfrågan på Pollexmetoden ökar konstant och det är också många kommuner och entreprenörer som vill ha vår hjälp med att hitta smarta lösningar som underlättar det framtida underhållet. Ett exempel är att vi kan föreslå placering av färdiga Polly-Pig-brunnar som förenklar mycket den dag det är dags att rensa en tryckledning.

En halvhård Polly-Pig läggs in i starthylsan. Med den första pigen trycks all luft ur ledningen för att kunna utföra en kvalitetssäkrad provtryckning med vatten.

En halvhård Polly-Pig läggs in i starthylsan. Med den första pigen trycks all luft ur ledningen för att kunna utföra en kvalitetssäkrad provtryckning med vatten.

 

Många kommuner lägger stor vikt på att få en kvalitetssäkring av ledningsentreprenader och det finns inget bättre sätt att göra det än med Pollexmetoden. I stora och komplexa projekt är det oerhört viktigt att göra rätt från början. Det går inte att slarva med någon del då det blir väldigt kostsamt att åtgärda eventuella kvalitetsproblem när ledningen väl skall driftsättas. Vi ser också en tydlig trend att det läggs mer tid och större vikt på arbetet med täthetsprovning och rensning. Det tycker vi givetvis är bra. 

På Pollex brukar vi beskriva Pollexmetoden som en ”flerstegsraket” med täthetsprovning, Polly-Pig-rensning, desinficering (när nödvändigt) och vattenprov. Metoden är så effektiv och snabb att våra arbetsteam på ett par dagar klarar av att behandla flera kilometer långa ledningar. När den inledande täthetsprovningen visar att det inte finns några läckor rensar vi ledningen med de specialutformade rensningspluggarna Polly-Pigs. Den som varit med under rensningsfasen förundras ofta över hur otroligt effektivt Polly-Pigs tar bort allt som inte ska finnas i en ny vattenledning!