Konsumtion och Nästa generation = Mål 12 och Mål 13

Konsumtion och Nästa generation är två av Pollex sex ledord. För oss är det dessa två ledord som bidrar till att vi jobbar med Mål 12 och 13 av de globala målen i Agenda 2030. Mål 12 och 13 går hand i hand och är något som alla kan bidra till i större eller mindre utsträckning relativt enkelt.

 
Pollex sex ledord som vävs in och avspeglas i vår organisation och hur vi skall utvecklas framåt.

Pollex sex ledord som vävs in och avspeglas i vår organisation och hur vi skall utvecklas framåt.

 

Att hela tiden öka vår Konsumtion är enkelt men inte hållbart. Istället strävar vi på Pollex efter att köpa och investera i långsiktiga och hållbara alternativ. Vi arbetar aktivt med att påverka våra medarbetare till att tänka på vad man köper och hur man konsumerar.

Nästa generation skall ha samma förutsättningar att uppleva den fantastiska miljö och natur som finns runtomkring oss i idag. Därför är det viktigt att våra egna och våra kunders val är långsiktiga. 

globala mål hållbarhet agenda 2030 pollex Mål 12.jpg

Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion, handlar om att verkställa och upprätthålla strukturer av hållbar konsumtion och produktion. I det ingår sådant som att halvera matsvinnet innan år 2030 och minska mängden avfall.
Här kan du läsa mer om Mål 12 och få tips på vad du själv kan göra.

globala mål hållbarhet agenda 2030 pollex Mål 13.jpg

Mål 13, Bekämpa klimatförändringarna, handlar om alla länders ansvar att motverka människans negativa påverkan på klimat och miljö.
Här kan du läsa mer om Mål 13 och få tips på vad du själv kan göra.