Utrensat ur vattenledningar

Vi rengör varje dag dricksvattenledningar runt om i Sverige med olika metoder. Här visar vi sju bilder på olika saker vi rensat ut ur dricksvatten- och råvattenledningar den senaste tiden. Alla bilder här är rengöring av gamla ledningar som är i bruk, men som hade behov av rengöring för att förbättra dricksvattenkvaliteten eller öka flödeskapaciteten.

pollex schaktfritt träregel planka dricksvatten.jpg

En träregel som vi stötte på när vi skulle renovera en vattenledning schaktfritt. Regeln hade legat i ledningen ända sedan 50-talet då man lade den nya ledningen. 

 
Pollex polly-pig-rensning råvatten vattenledning järn mangan 03 - 1000 px.jpg

Stora mängder mangan som vi Polly-Pig-rensade ur en råvattenledning.

 
vit klump mjöl pollex polly-pig bakterier.jpg

En stor klump med mjöl som orsakat bakterietillväxt i en vattenledning. Mjölet hade använts för att stoppa vatten som rann i ledningen när man svetsade ihop den.

 
luft-vattenspolning brandpost - 1000 px.jpg

En stor metallbit som vi rensade ut genom luft-vattenspolning. Biten är en del av en brandpost som gått sönder och ramlat ner i vattenledningen.

 
pollex luft-vattenspolning mangan järn.jpg

5-6 cm stora avlagringar av järn som spolades ut vid luft-vattenspolning.

 
Pollex polly-pig-rensning dricksvatten vattenledning järn mangan 18 - 1000 px.jpg

Avlagringar av mangan som vi Polly-Pig-rensade ut ur en dricksvattenledning. Man hade kapacitetsproblem som orsakats av de stora och hårda manganavlagringarna.

 
pollex polly-pig-rensning järnavlagringar påbyggnad järn - 1000 px.jpg

Dricksvattenledningar av gjutjärn ser ofta ut så här efter många år i drift. Avlagringarna fortsätter att växa tills dess att vattenhastigheten blir tillräckligt hög. Om man sedan vill öka kapaciteten, så är ledningen för liten. Denna ledning Polly-Pig-rensade vi och återställde till full kapacitet.