Är Mål 6 det viktigaste målet?

Mål 6, av de 17 globala målen som världens ledare förbundit sig till i Agenda 2030, är Rent vatten och sanitet för alla. Det är kanske det viktigaste av alla mål, eftersom det i så stor utsträckning bidrar till att övriga mål kan uppfyllas. Vatten och sanitet är utan tvekan två av de viktigaste faktorerna för att människor skall kunna må bra, vara produktiva och utvecklas.

Pollex har valt att vara samarbetspartner till WaterAid och vi ger 5 % av vår vinst till det fantastiska arbete som de gör för att uppfylla sin vision om en värld där alla, överallt, har rent vatten, toaletter och hygien.

Vi har tidigare berättat hur vi jobbar med de 17 globala målen och Agenda 2030. Mål 6 och 17 är två av de fem mål som vi valt att fokusera på.

Mål 6

Mål 6 - Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Mål 6 - Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Genom att stödja WaterAid bidrar vi starkt till mål 6, men det finns andra delar där vi själva också aktivt kan bidra i vårt dagliga arbete.  Ett av delmålen i Mål 6 är att till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer.

På Pollex jobbar vi dagligen med att rengöra, prova och förnya dricksvattennäten i Sverige. Vi säkerställer att ledningarna är täta och i gott skick. Detta i sig bidrar till stora vattenbesparingar när läckande ledningar förnyas och blir täta. I det arbetet använder vi givetvis också en hel del rent vatten för att säkerställa att de nya ledningarna är rena. Genom att effektivisera och se över våra processer kan vi själva minska den mängd rent vatten som krävs i vårt egna arbete. 

Här kan du läsa mer om just Mål 6 och få konkreta tips vad du själv kan göra för att bidra till att Mål 6 uppfylls.

Mål 17

Mål 17 - Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Mål 17 - Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Samarbete och kommunikation är viktigt för att kunna uppnå de övriga 16 målen. För att kunna uppnå agendan krävs det att vi som företag och individer pratar om målen och utmaningarna och sprider information för att öka kunskapen kring de globala målen. Samarbeten företag emellan och mellan företag och ideella organisationer är en viktig del i detta.

Inom Mål 17 jobbar vi på Pollex med att sprida informationen om de globala målen, både internt och externt. Vårt samarbete med WaterAid är även en viktig del i Mål 17. 

Här kan du läsa mer om just Mål 17 och få konkreta tips vad du själv kan göra för att bidra till att Mål 6 uppfylls.