Schaktfri ledningsförnyelse - Fler meter för pengarna

”Det är väldigt tråkigt att de måste gräva upp så mycket i staden”. Ja, så kan det låta när man pratar med en person som bor i ett område där en utbyggnad eller förnyelse av dricksvattennätet pågår. Att förnya sitt ledningsnät med hjälp av schaktfria metoder har många fördelar. Men den största fördelen för beställaren är att metoden kan leverera fler meter för pengarna. Tänk er att en ledningsägare måste förnya en ledningssträcka på 500 meter. På dessa 500 meter så passerar man två vägar, ett nybyggt torg och sedan en park. Med schaktfria metoder räcker det med ett mindre punktschakt i start- och slut för att vi ska kunna byta ut många hundra meter vattenledning. Rören vi lägger är vanliga PE-rör, samma typ som används vid traditionella schaktarbeten. I och med detta så blir det enorma miljöbesparingar med upp till 80% mindre koldioxidutsläpp. Det innebär också att man slipper stora delar av kringkostnader kopplade till mantimmar och material som uppstår kring att dirigera om vägen, återställa torget, samt se till att parken blir välbehållen. Denna budget kan läggas på ledningsnätet och förnya en längre sträcka för samma kostnad som de första 500 metrarna hade kostat med traditionell schaktning. Det är på detta sätt som vi kan säga att schaktfria metoder ger fler meter för pengarna.

”Schaktfria tekniker borde alltid vara förstahandsvalet. Att det går att spara pengar med relining vet nog de flesta, men man glömmer ofta tidsbesparingen. Vi kapar minst 50% av byggtiden på ett standardjobb, ett enkelt sätt att höja förnyelsetakten och få mer meter för pengarna.” – Tobias Wingqvist, Affärsområdeschef Schaktfritt, Pollex
Hade du grävt upp vägen om du visste det fanns ett alternativ?

Hade du grävt upp vägen om du visste det fanns ett alternativ?