Tryckavlopp - Minimera risk för bräddningar

Efter en härlig sommar går vi nu mot höst och en regnigare period. I och med mer regn kommer också risken för bräddningar i pumpstationer kopplade till tryckavlopp. En bräddning sker när pumpstationen inte hinner pumpa vidare det vatten som kommer in och vattnet tränger ut genom bräddningsanslutningar som i sin tur leder ut i recipienter, till exempel en å, bäck, sjö eller hav där de kan skapa oreda och föroreningar.

En vanlig anledning till att en bräddning sker är att tryckavloppen som är kopplade till pumpstationen har tappat stora delar av sin ursprungliga kapacitet på grund av avlagringar och sediment som fastnar i ledningen.

Polly-Pig laddas för att rensa en ledning.

Polly-Pig laddas för att rensa en ledning.

Ett förebyggande arbete som faktiskt hjälper

Att se till att sina tryckavloppsledningar är i fint skick innan olyckan är framme är viktigt. Olika ledningar behöver rensas med olika intervall. En ledningsägare kan ha vissa ledningar som måste rensas två gånger per år och andra som bara behöver rensasvar tredje år. Därför är det väldigt viktigt att man som ledningsägare kontinuerligt inspekterar sina pumpstationer och vid misstanke undersöker om ledningarna behöver rensas.

Vi på Pollex har hjälpt våra kunder med att rensa tryckavloppsledningar sedan 1982. Med mer än 35 års samlad erfarenhet inom ämnet så är vi redo att agera på alla problem som ledningsägare kan tänkas ha. Med hjälp av så kallade Polly-Pigs går vi in via pumpstationen och rensar sedan ledningen fram till första släppbrunnen där piggen tas ut ur ledningssystemet. I och med att vi går in via just pumpstationen så slipper man alla kostnader som kan tillkomma med t ex schaktning och grävning. Polly-Pig-rensning klarar även viss dimensionsförändring vilket gör den till en väldigt flexibel metod.

Efter att en ledning är rensad så uppnås det ursprungliga flödet och pumpar kan arbeta mer effektivt och behöver inte vara igång lika mycket. Det i sin tur leder till energibesparingar samt minskad miljöpåverkan.

Visste du att!

Bräddning av avlopp får endast ske i begränsad mängd och måste rapporteras till Naturvårdsverket. 2017 införde Naturvårdsverket nya tuffare föreskrifter, mer om dessa kan du läsa här. Svenskt Vatten Utveckling har även publicerat en rapport om Bräddning från ledningsnät som tar upp problemet och åtgärdsförslag.