Kostnadsbesparing för entreprenörer

Vi kommer ofta i kontakt med entreprenörer som efter att de lagt en ledning gör provtryckningar och säkerställer ledningens integritet själva. Anledningen till att de då kontaktar oss är att deras vattenprover till exempel blivit underkända eller att det är problem att få ledningen godkänd gällande täthet. I dessa fall anlitas vi som underentreprenörer för att rengöra, täthetsprova och reda ut var eventuella problem på ledningen finns. I värsta fall får ledningen grävas upp för att repareras eller ge bättre åtkomst för att kunna åtgärda problemen. Detta kostar mycket i form av Ätor och mantimmar. Pengar som ofta kunde sparats om man tagit in oss i ett tidigare skede för att planera och förbereda för provtryckning och rengöring.

Även om den initiala kostnaden är något högre jämfört med eget arbete, så ser vi en besparing hos entreprenörerna som anlitar oss. Både i mantimmar samt att de slipper eventuella problem när ledningen redan är nedgrävd. – Mattias Höglund – VD, Pollex

Mattias Höglund - VD

Mattias Höglund - VD

Våra medarbetare utbildas kontinuerligt i dricksvattenhygien. Tillsammans med goda kunskaper inom området samt vår metod ”Pollexmetoden” så uppnås i stort sett alltid godkända vattenprover efter första provtagningen.

Godkända vattenprover med Pollexmetoden

Vi på Pollex har en egenutvecklad metod som vi har tagit fram och förfinat under åren. Den innefattar ett helhetspaket när det kommer till provtryckning, Polly-Pig-rensning och vattenprover. Vi tar samtidigt ett helhetsgreppr över ledningens integritet som frigör entreprenörens egna resurser till arbete som driver entreprenaden framåt. I metoden ingår täthetsprovning, Polly-Pig-rensning, desinficering och vattenprover, metoden fungerar på alla typer av tryckledningar. Vi börjar med att köra en Polly-Pig (rensplugg) genom ledningen för att därefter täthetsprova ledningen och säkerställa att det inte finns några läckor. Efter det kör vi ännu en Polly-Pig genom ledningen som tar bort eventuella PE-spån, plastlock och grus i ledningen. Om kunden vill samt om behovet finns, så kör vi även en vätskepelare med specialblandning av desinficeringsmedel mellan två Polly-Pigs för att få ledningen helt ren. Efter rengöring tas vattenprover som lämnas in till ackrediterat laboratorium för analys. Efter godkända vattenprover så kan ledningen tas i bruk.

Samtliga arbeten sker enligt publikationerna VAV P77, P78, P79 och P91. Vi är även Swedac-ackrediterade för provtryckning med luft.

Trycket mäts kontinuerligt under täthetsprovningen.

Trycket mäts kontinuerligt under täthetsprovningen.