Vårt löfte till er – Hållbarhet hela vägen

I en kommande artikelserie kommer vi att gå in på djupet kring våra kundlöften. Löften som vi aktivt jobbar mot och har i åtanke i allt vi gör. Det är saker som vi känner att vi kan göra för att bidra till nöjdare kunder och en bättre framtid. Vi tycker att ett företag måste göra mer för att säkra att nästa generation har samma förutsättningar att lyckas som den äldre generationen. Det räcker inte att bara betala skatt utan man måste aktivt leta efter smarta och kreativa lösningar som faktiskt gör skillnad. I denna första del av fyra så kommer vi förklara lite hur vi på Pollex ser på hållbarhet och hur vi jobbar med det dagligen.

sustainability.png

Hållbarhet i portföljen

Vi på Pollex har tur att jobba inom de affärsområden som vi gör. Tack vare det så kan vi stolt säga att vi jobbar med hållbara metoder för att förbättra och förlänga livslängden på det som redan finns. Vi säljer inte en plastpryl som sedan kastas eller tappas bort. På Pollex har vi tre portföljer. Vi jobbar med Underhåll av det svenska vatten- och avloppsnätet. Vi lägger nya ledningar på ett effektivare och miljövänligare sätt än att gräva – Schaktfritt. Sist, men inte minst, så jobbar vi sedan 2017 med energibesparingar i fastighet med hjälp av rivningsfri kanaltätning av ventilationer och SmartVVC.

De ledningar vi lägger är konstruerade för att vara i bruk i upp till 100 år. Det samma gäller livslängden på ventilationskanalerna efter renovering. De har en livslängd på minst 25 år. Inom underhåll så jobbar vi med miljövänliga metoder som använder sig av luft och vatten för att göra rent och förlänga livslängden på de ledningar som redan finns.

Allt detta tillsammans ger oss på Pollex en stark känsla av ansvar samt att det jobb vi gör faktiskt gör skillnad.

Hållbarhet i vardagen

Det finns många sätt att arbeta med hållbarhet i det dagliga arbetet. Ett av våra största engagemang är vårt samarbete med WaterAid Sverige där vi ger 5 % av vår vinst som stöd till dem. Detta är ett eget löfte som vi kommer att skriva mer om i nästa del av serien.

På Pollex har vi tänket att - finns det en lösning som är mer hållbar så använder vi oss av denna så länge det är ekonomiskt försvarbart. Det kostar ofta lite mer, men i slutändan är vi övertygade om att vi vinner på det. Det viktiga är att leva som man lär och en viktig del är att hela tiden jobba på att få med alla medarbetare i samma tänk. Det är då vi kan göra skillnad som företag – när 40 personer gör något så får det mer genomslag.

Här listar vi några konkreta exempel på vad vi gör i vardagen.

  • Av våra 9 tjänstebilar är fyra rena elbilar och en plug-in-hybrid.

  • Bakom allt vårt profilmaterial finns en baktanke. Det måste finnas ett hållbarhetsperspektiv i varje produkt som ges bort.

  • Frukosten som serveras varje dag består av ekologiska eller lokalt producerade produkter.

  • Vi har alltid dagsrena vita handdukar på toaletterna som alternativ till pappershanddukar.

  • Vi källsorterar givetvis allt som går att återvinna.

  • Kläder och skor till mässor är tillverkade på rätt sätt och av material som är etiska och hållbara.

Detta är exempel på några saker som vi gör för att tänka hållbart i vardagen. Det är även saker som kostar oss relativt lite, både i mantimmar och pengar. En liten förändring som gör att ett företag kan bidra till en bättre framtid. Störst förändring kan vi göra när vi kan börja ställa om våra produktionsfordon till fossilfria alternativ. Tyvärr finns idag inga alternativ som fungerar för vår verksamhet – men de är på väg och när de finns tillgängliga skall vi vara snabba att ställa om. Det lovar vi!

Kan vi alla göra en liten ansträngning så kommer resultatet bli stort och världsomspännande!

globala+mål+hållbarhet+agenda+2030+pollex+Mål+12.jpg

Globala Mål att jobba mot

Mål 12 i Agenda 2030, Hållbar konsumtion och produktion, handlar om att verkställa och upprätthålla strukturer av hållbar konsumtion och produktion. I det ingår sådant som att halvera matsvinnet innan år 2030 och minska mängden avfall.

Här kan du läsa mer om Mål 12 och få tips på vad du själv kan göra.

globala+mål+hållbarhet+agenda+2030+pollex+Mål+13.jpg

Mål 13, Bekämpa klimatförändringarna, handlar om alla länders ansvar att motverka människans negativa påverkan på klimat och miljö.

Här kan du läsa mer om Mål 13 och få tips på vad du själv kan göra.