8 av 10 ventilationskanaler läcker

Har du öppnat dörren till ditt trapphus eller ytterdörren till kontoret och känt eller hört ett sus. Det kan vara ett tecken på att din fastighet har läckande ventilationskanaler. Läckande ventilationskanaler är idag ett utbrett problem i äldre svenska fastigheter. Det är en stor energibov som även bidrar till att fastigheter inte klarar sina OVK-besiktningar. Den lösning som oftast implementeras är fläktar på taken som suger ut mer uppvärmd luft som fastigheten producerat. Luft som är uppvärmd helt i onödan. Den energi och kostnad som läggs på att värma upp luften för att sedan sugas ut skulle kunna spenderas smartare samtidigt som du hjälper miljön, eller vad tycker du?

Rivningsfri kanaltätning

Genom att täta kanalerna med Pollex metod för rivningsfri kanaltätning så kan fastighetsägaren se en vinning på både kort och lång sikt. Kanalerna inspekteras via film för att bedöma kanalens tillstånd. Efter det så förs en strumpa ned i kanalen som härdas med hjälp av övertryck. Denna strumpa är väldigt följsam, vilket gör att metoden klarar av både dimensionsförändringar (30%), olika former och 90°-vinklar. När härdningen är klar så skärs öppningar upp för eventuella stick så att luften kan färdas fritt i kanalsystemet. Det slutgiltiga momentet är ännu en filmning för att säkerställa de nya kanalväggarna.

Efter att en kanaltätning är gjord så behövs inga stora fläktar på taken, inte lika mycket energi behöver läggas på att värma upp fastigheten och vistelsen i bostaden blir allmänt trevligare för de boende.

Metoden i korta drag.

  • Livslängd på minst 25 år
  • Linervent uppfyller brandklass B-S1-D0
  • Täthetsklass D uppnås efter kanaltätning
  • En installation görs på några timmar oftast helt utan extra håltagningar och med minimala störningar för de boende

Läs mer om Rivningsfri kanaltätning här

En före och efterbild på en renoverad ventilationskanal.

En före och efterbild på en renoverad ventilationskanal.