Långsam förnyelsetakt ett stort vatten- och avloppsproblem

Göran Värmby, gästkrönikör, skriver en debattartikel i GP som skiner ljus på ett dolt problem. Han argumenterar för att vatten- och avloppssystemet i Göteborg är gammalt och i behov av förnyelse. Vi på Pollex är villiga att hålla med.

Förnyelsetakten för avloppsnätet måste öka. Idag har Göteborg en förnyelsetakt av sitt avlopp på 0,4 % om året. Göran argumenterar för en förnyelsetakt på 1,5 %. Problematiken finns även i dricksvattennätet. Där renat vatten läcker ut på grund av gamla ledningar. Självklart så ser vi att förnyelsetakten skall öka ännu mer för att säkra leveransen av Sveriges viktigaste infrastruktur. En del av problemet kan vara att leveransen fungerar idag. Abonnenterna sätter på kranen och vatten kommer. Varför laga något som fungerar? Mattias Höglund, VD på Pollex har följande att säga om problematiken:

Att motivera politiker och beslutsfattare att prioritera underhåll för ett system som fungerat i alla år är en utmaning. Men tillsammans med andra aktörer i branschen så har vi lyckats göra problematiken mer synlig i olika mediekanaler. Mycket arbete kvarstår men det är en klar förbättring jämfört med bara för några år sedan.

Pollex lösning på förnyelseproblemet

Vi på Pollex ser precis som Göran att förnyelsetakten av Sveriges VA-nät måste öka. Våra schaktfria metoder är ett snabbt och miljövänligt alternativ som inte ger samma påfrestning på infrastruktur, miljö och boende i det berörda området. Vi ser dem som en essentiell bit i arbetet att öka förnyelsetakten. Med våra schaktfria metoder används standard PE100-rör. Nedan kan ni se en kort film som förklarar vår metod formpassade fabriksvikta rör. Denna metod klarar dimensioner 100 - 500 mm och en sträcka på upp till 600 meter i ett drag.