Många ventilationskanaler läcker

Att ventilationskanaler läcker i 8 av 10 fastigheter idag är ingen nyhet. Dock krävs det krafttag för att få bukt med problemet. Ett problem som är en stor energibov enligt en förstudie från Energimyndigheten. En ofta använd lösning på är att installera stora fläktar på taket av fastigheten. Dessa fläktar suger sedan ut luft från främst badrum och kök. I och med detta utsug uppnår man det lägsta accepterade luftflödet, vilket kontrolleras vid en OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Skulle en fastighet inte uppnå OVK så kan det leda till dåliga miljöer i fastigheten. Mattias Höglund beskriver problemet på följande sätt.

Illustration av ventilation

Illustration av ventilation

”Man installerar ett helt nytt ventilationssystem, men man glömmer helt bort kanalerna i huset som transporterar luften mellan alla nya komponenter. Nästan alla äldre ventilationskanaler läcker och resultatet blir att man inte får ut den fulla effekten av den nya investeringen.” Mattias Höglund, VD, Pollex AB

När OVK inte längre uppnås brukar fläktarna bytas ut eller så ökar man kraftigt utsuget på de befintliga. Resultatet blir att mer luft sugs ut ur våra fastigheter. Detta är luft vi lagt pengar på att värma upp. Det är här den stora energibesparingen finns. Ventilationen står för ca 33% av våra flerbostadshus totala energiförbrukning.

Pollex helhetslösning

För att angripa roten av problemet så har vi tagit fram en helhetslösning. Tanken är att du som fastighetsägare kan vända dig till en aktör för att få helheten runtomkring kanaltätningen.. I detta helhetspaket ingår följande tjänster.

  • Läckagemätning

  • Filmning och kartläggning av ventilationssystem

  • Ventilationsrengöring

  • Luftflödesmätningar inklusive återbetalningskalkyler

  • Kanaltätning

  • Skorstenshuvar

  • OVK-besiktning

Vi levererar även dessa tjänster separat efter kundens behov. Exempelvis kan en bra start vara att börja med Läckagemätning och Ventilationsrengöring för att sedan gå vidare med en kanaltätning om behovet finns.

Rivningsfri kanaltätning med Linervent

I första skedet inspekteras ventilationskanalerna med hjälp av en fiberoptisk kamera. På så vis kan man bedöma kanalens tillstånd och förstå kanalens förgreningar. Här identifieras också om det finns hinder i kanalerna, såsom armeringsjärn, nedfallna stenar, etc.

Vid kraftig nedsmutsning utförs en rengöring, antingen via en borstning eller via en tvätt. Valet av metod beror på materialet i kanalen och kanalens övriga utformning. Större lösa föremål plockas bort ur kanalen.

Kanaltätningen sker med hjälp av strumpmetoden. Strumpan härdar sedan under visst övertryck, vilket gör att materialet får en god vidhäftning och följer rörets form mycket väl. Efter det går vi in och skär upp där det behövs för att luften ska få fri passage.

Efter att det nya kompositröret härdat klart så görs en inspektion av ventilationskanalen för att säkerställa att tätningen gått enligt plan. Inspektionsfilmer lämnas till kunden.