2018 - ett år att minnas

Jag tänkte kort summera året 2018, och då måste jag börja med att säga vilket grymt roligt år 2018 varit för oss på Pollex – och så många fantastiska kunder vi fått samarbeta med under året!

Det är otroligt roligt när vi får positiv feedback från våra kunder. Det är ju enbart tack vare våra kunder som vi finns! Men allt börjar med alla våra fantastiska medarbetare som är ute och träffar och tar hand om våra kunder varje dag. Här kommer några citat från nöjda kunder som jag vill dela med mig av.

Pollex_Mönstret löften hållbarhet.png

Jag vill Tacka för ett väldigt bra arbete som ni har utfört, samt att dom som har arbetat på vår gata har varit så vänliga, hjälpsamma och flyttat sina stora fordon så fort man har kommit med bilen. Det stod att arbetet skulle vara klart i januari men det är redan klart, fantastiskt för oftast blir det tvärt om.”

Jag vill passa på att tacka för det fantastiska arbete ni utfört. Ni har under båda tillfällena agerat väldigt professionellt och haft kundens behov i fokus. Samarbetet mellan vår personal har fungerat ypperligt!”

Man kan inte få bättre killar på plats! Hälsa dem att de gjort ett riktigt bra jobb och att vi är supernöjda, särskilt med samarbetet här på plats.

 Under 2018 anställde vi åtta nya Pollex:are som nu är en del av vårt framgångsrika lag. Vi har inte bara vuxit i antal medarbetare. Både omsättning och resultat slår rekord i år igen och vi omsätter nu 70 mkr och är över 40 medarbetare.  

2018 var vi även långt utanför Sveriges gränser och spolade rent vattenledningar. Spaniens största ledningsägare, Canal de Isabel II i Madrid, kontaktade oss efter semestern och ville komma till Sverige för att titta närmare på hur vår luft-vattenspolning och Polly-Pig-rensning fungerar. Vi fick ett besök av fem personer från Madrid under hösten och redan i december var vi nere i Madrid i två veckor och luft-vattenspolade två centrala områden i Madrid. Resultatet var så bra att de vill fortsätta samarbetet, något vi ser fram emot!

 Vi har under 2018 på allvar kommit igång med ett helt nytt affärsområde och nytt kundsegment. Vi har gått in i fastighetssegmentet och erbjuder tätning av ventilationskanaler genom relining med Linervent. Det är ett område vi tror mycket på eftersom otroligt stora mängder energi går till spillo i Sverige p.g.a. läckande ventilation. 

Vi har även blivit medlemmar i CSR Västsverige som en del i vårt fokus på hållbart företagande. CSR Västsverige kan ge oss verktyg för att arbeta ännu bättre med dessa frågor som är en viktig del av vår identitet och vad vi står för. 

Det stora behovet

Vi ser en fortsatt trend att allt fler ledningsägare har personell resursbrist inom VA-verksamheten, men främst inom upphandling. Detta leder till att många jobb som kunder behöver göra läggs på hyllan eftersom man saknar resurser att ta fram förfrågningsunderlag. Både VA-verksamheter och politiker är ofta medvetna om att underhåll och förnyelse av VA-nätet är eftersatt, men man har inte de ekonomiska resurserna att hålla uppe en tillräckligt hög takt. Här behövs rejäla insatser på både kommunal och statlig nivå för att få bukt på det eftersatta underhållet.

Så enkelt är det

För att erbjuda rätt tjänster och produkter till våra kunder, så ligger vårt fokus enbart på kundupplevelsen och slutresultatet till kunden. På det viset kommer utveckling, förbättring, tillväxt och lönsamhet med som en naturlig process. Så enkelt är det!

Mattias Höglund
vd Pollex AB