6 myter om dialog i offentlig upphandling

POL_0085.jpg

Visma rapporterar att antalet RFI (Request For Information) som upphandlare skickar ut till leverantörer och branschorganisationer har fördubblats under en tvåårsperiod från 2016 till 2018. En RFI är en förfrågan kring upphandlingen. Hur den skall sättas upp eller vad som är viktigt att tänka på för att få med alla bitar så att leverantörer kan skicka in sina anbud. Tack vare detta så kan upphandlingsmaterialet bli mer komplett vilket gynnar alla parter.

Även vi på Pollex upplever att våra kunder i större utsträckning vågar ta steget att prata med oss innan de går ut med en upphandling. Det bästa sättet för en upphandlare att bilda sig en uppfattning är givetvis att prata med de som levererar det som skall upphandlas. Vi jobbar med det dagligen och vi ser många upphandlingar – både bra och dåliga. Vi ger tips om vad vi tycker fungerar bra och vilka misstag som begåtts i andra FFU.

För att fortsätta främja dialog mellan leverantörer och upphandlare så har upphandlingsmyndigheten tagit fram ett kort dokument som beskriver 6 myter kring upphandlingar. De myter som tas upp är:

  • Jag bör inte prata med leverantörer om jag står i begrepp att påbörja en upphandling.

  • Jag måste bjuda in alla leverantörer i Sverige/Europa om man anordnar ett möte.

  • Jag får inte prata i enrum med en leverantör.

  • Jag får inte tala om när en upphandling ska annonseras.

  • Jag får inte svara på frågor om förfrågningsunderlaget i telefon under annonseringstiden.

  • Jag ska inte belasta leverantörer med dialog inför en upphandling – de har för mycket att göra för att hinna svara på frågor.

Läs mer om frågeställningarna och se deras svar i dokumentet på länken nedan.

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/publikationer/broschyrer/broschyr-6-myter_uhm.pdf

Vi tycker att det är väldigt viktigt att upphandlare tar kontakt med aktörer i branschen inför en upphandling.