Utrustningen som tar utredningen framåt

Att ha rätt redskap för att utföra ett uppdrag är viktigt vad man än sysslar med. Man spikar inte med en mejsel och man skruvar inte med en hammare. Vår metaforiska hammare mot spiken när det kommer till utredning av tillskottsvatten är våra fordon.  Dessa fordon är specialbyggda av oss på Pollex för att underlätta för våra medarbetare. För kunden bidrar detta till effektivare projekt som utförs snabbare och med mer precision.

Hur det hela började

När vi började med vårt affärsområde ”Utredning av tillskottsvatten” så hade vi ett vanligt kapellsläp. I detta släp hade vi en metallplatta med en motor och fläkt på. Denna placerades över brunnen och en rökgranat hängdes ned i brunnen. Denna rök blåstes sedan ut i systemet med hjälp av fläkten. Nästa steg var att installera en rökgenerator i kapellsläpet för att slippa rökgranaten.

Vår nästa iteration av utrustning bestod av ett större släp. Detta för att ge våra medarbetare en bättre arbetsmiljö för dokumentation. I detta skede slapp våra medarbetare den tunga plattan. Istället lades en lättviktsplatta som var kopplad till rökgeneratorn inne i släpet.

Dagens moderna lösning

Idag har vi kommit väldigt långt med vår utredningsutrustning. Vi använder inte längre ett släp. Vi har istället en konverterad rambil. Bilen har utrustats med skåp. Allt är nu byggt med ett syfte och allt som kan vara motordrivet är nu det. Allt från ut och indrag av rök och vattenslang samt trådlös styrning av samtliga aggregat i bilen.

Vi har även börjat föra in data digitalt direkt i fält med hjälp av surfplattor. Tidigare så dokumenterades allt på papperskartor för att sedan digitaliseras i efterhand. Detta bidrar till en stor tidsbesparing för våra medarbetare och en mindre kostnad för våra kunder.

Är ni intresserade av vår metod där vi utreder tillskottsvatten? Klicka på länken för att läsa mer.

https://www.pollex.se/utredning-tillskottsvatten