Kvalitetssäkra dina råvattenledningar

Råvattenledningar är de ledningar som transporterar vårt viktiga dricksvatten från källan (ytvatten eller grundvatten) till vattenreningsverket. Precis som all annan infrastruktur måste även dessa ledningar underhållas för att hela processen skall bibehållas effektiv och säker.

Det vanliga problemet med dessa ledningar är att partiklar från grundvattnet, främst mangan och järn, sedimenterar i ledningen samt att beläggningar bildas i ledningar från ytvattentäkter. Detta leder i förlängningen till en påverkan på råvattnets kvalitet in i verket samt kapacitetsnedsättning. Med sedimenteringar i ledningen får man också med sig större mängder järn och mangan in i processerna i verket.

Med hjälp av renspluggarna Polly-Pig kan man rengöra råvattenledningen och på så sätt återskapa den ursprungliga kapaciteten. Man motverkar även att mikrobiologiska processer sker okontrollerat innan reningsprocessen i vattenverket. Man vill helst undvika okontrollerade processer eftersom dessa kan påverka de olika kontrollerade stegen inne i vattenverket.

Oftast behöver man inte gräva för att pluggrensa en råvattenledning. Vid rensningstillfället tas råvattenledningen ur drift. Det är därför viktigt att ledningsägaren har planerat för detta så att det inte påverkar abonnenterna. Normalt påverkas dock inte abonnenterna eftersom reservoarer fyllts före Polly-Pig-rensning samt att rensningen oftast bara innebär avstängning av ledningen under en arbetsdag.

Polly-Pigs fungerar till alla sorters ledningar och kommer i en mängd olika varianter. De kan vara gjorda av polyuretan eller vanligt skumgummi. De kommer i olika hårdheter och med olika ytbeläggningar. Man kan Polly-Pig-rensa ledningar från 50–2500 mm. De klarar av både 90°-böjar, T-stycken och vissa dimensionsförändringar. Något som pluggarna inte klarar av är vridspjällsventiler. Pluggrensning utförs mest på råvattenledningar, överföringsledningar, nylagda tryckledningar samt tryckavloppsledningar.

Vill ni läsa mer om vår metod Polly-Pig-rensning så kan ni göra det här.

Vill ni komma i kontakt med oss så att vi kan hjälpa er att säkerställa ert råvattenintag? Maila sales@pollex.se eller ring 0303-33 24 30 så hjälper vi er!

Vi finns alltid här för er.