Flexibilitet med VentilFlex®

Våra ventilationskanaler kommer precis som vi människor i alla former och färger. Kraven på en kanaltätning är att det ska vara brandsäkert, klara täthetsklassen, vara flexibelt i form och dimension, fungera i vanliga kök och i storkök, vara miljövänligt och hållbart. En produkt räcker inte för att lösa allt.

Därför tar vi steget och tar in VentilFlex® för att komplettera vår befintliga metod Linervent®. Vi ser att de flesta fastigheter har ett behov av att se över sina ventilationskanaler, och lösningen blir att använda den metod som anpassar sig bäst för varje kanal.

VentilFlex® och VentilFlex® RKV är gjort av ett kompositmaterial som passar alla olika sorters ventilationskanaler. De har en fördel med sin värmetålighet i storkök och är flexibel i sin form.

Karl Almqvist

Karl Almqvist

”VentilFlex® och VentilFlex® RKV stärker vår tjänsteportfölj rejält. Vi har fått förfrågan från kunder tidigare om vi kan hjälpa till med just ventilation till storkök. Det känns väldigt bra att vi nu kan leverera detta. Detta är ännu ett bra exempel där kunden är med och driver oss framåt. Det är så här vi vill jobba och det är till och med ett av våra kundlöften. Vi finns alltid där för dig!” – Karl Almqvist, Affärsområdeschef Fastighet, Pollex

Så här går det till

VentilFlex® och VentilFlex® RKV dras eller vinschas in i ventilationskanalen. Ångan gör så att materialet formas efter den befintliga kanalen och härdas. Efter härdningsprocessen så kapas materialet vid ventilationskanalens slut på taket samt inne i fastigheten. Resultat blir täta och väl fungerande kanaler. Vi utför en installation på några timmar med minimal påverkan för de boende.

För mer information om VentilFlex® och VentilFlex® RKV kontakta oss på sales@pollex.se eller ring 0303-33 24 30.