Problemet när frånluft blir tilluft

Många äldre fastigheter har idag frånluftskanaler med självdrag. Tilluften tar man oftast genom spaltventiler i fönstren. Detta innebär att man inte använder någon extern fläkt för att få cirkulation på luften i fastigheten. Ett problem som kan uppstå när självdrag används är att luften blir stillastående. Detta kan ske när det är varmt ute och samtidigt varmt inomhus. Föreställ er följande:

Varm luft stiger, men är utomhusluften lika eller till och med varmare så stannar luften inomhus. Klockan närmar sig middagsdags och man slår på fläkten i köket när man steker. Är denna fläkt då kopplad till självdraget så kommer den att suga ut luften i köket som är stillastående. Säg att köket i sin tur ligger i anslutning till hallen. Luften i hallen kommer då att flytta sig till köket. Sedan har man en toalett i hallen. Inne på toaletten har man även här en frånluftskanal med självdrag. Allt eftersom att hallen töms på luft så kommer luften på toaletten att förflytta sig till hallen. För att fylla på luft inne på toaletten så kommer frånluftskanalen bli en tilluftskanal. Varför är detta ett problem? Många äldre fastigheter idag har fortfarande ventilationskanaler gjorda av asbest. Dras dessa asbestfibrer in i lägenheten kan det leda till hälsoproblem hos de som idkar fastigheten.

Vad är asbest? Läs mer på arbetsmiljövärkets hemsida här: https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/

Pollex-asbest-ventilation.jpg

Kanaltätning med Linervent förseglar asbesten

Med vår metod Rivningsfri kanaltätning med Linervent (fortsatt kallat Linervent) så stänger man in asbesten bakom ett skyddande lager av flexibelt foder. Så här går det till när man relinar med Linervent. I första skedet inspekteras ventilationskanalerna med hjälp av en fiberoptisk kamera. På så vis kan man bedöma kanalens tillstånd och förstå kanalens förgreningar. Här identifieras också om det finns hinder i kanalerna, såsom armeringsjärn, nedfallna stenar, etc.

Vid kraftig nedsmutsning utförs en rengöring, antingen via en borstning eller via en tvätt. Valet av metod beror på materialet i kanalen och kanalens övriga utformning. Större lösa föremål plockas bort ur kanalen.

Kanaltätningen sker med hjälp av strumpmetoden. Strumpan härdar sedan under visst övertryck, vilket gör att materialet får en god vidhäftning och följer rörets form mycket väl. Efter det går vi in och skär upp där det behövs för att luften ska få fri passage.

Efter att det nya kompositröret härdat klart så görs en inspektion av ventilationskanalen för att säkerställa att tätningen gått enligt plan. Inspektionsfilmer lämnas till kunden.

Bra att veta

För att vi människor och våra hus vi bor i ska må bra så krävs en omsättning av luften vi andas. Dels för att få bort skadliga partiklar såsom materialemissioner. Och dels för att få ut fukten som kan skada våra hus. När vi har frånluftskanaler som hjälper till att suga ut luften måste vi även tillsätta ny frisk luft. Detta görs ofta genom tilluftskanaler eller spaltventiler i fönster. Stängs dessa eller sätts igen av smuts så kommer undertrycket att suga luft från alla otätheter. I värsta fall innebär det att fukt sugs in genom väggar och skapar mögel och sjuka hus.

Med andra ord. En väl fungerande ventilation är oerhört viktigt. I dagens Sverige är vi duktiga på att jobba för att minska energiåtgången i fastigheter. Vi byter fönster, fasader, vitvaror och belysning. Allt för att spara energi. Att fokusera på ventilationen är nästa stora steg!

Vill du läsa mer om Linervent eller våra andra metoder för fastigheter så kan ni göra det på länken nedan.

https://www.pollex.se/fastighet-smart-vvc-linervent