Minskat vattenavtryck – ett måste för framtiden

Har du koll på hur ditt vattenavtryck ser ut? I de vardagsprodukter du äter, dricker och har på dig finns det så kallat ”Virtuellt vatten”. Detta är det vatten som används i produktionen av de produkter du använder och konsumerar. I Sverige så använder vi 140 liter vatten i snitt per person dagligen. Skulle man räkna in det virtuella vattnet så skulle siffran stiga till 3900 liter. Virtuellt vatten är en siffra som många är ovetande om att den ens finns och att det bidrar till ett stort problem. Här nedan kan ni även se en film som förklarar hur mycket vatten man egentligen gör av med. Visste du bland annat att ditt morgonkaffe innehåller ca 250ml vatten ifrån kranen. Men det går åt 140 liter vatten i produktionen.

WaterAid har kring världsvattendagen den 22 mars släppt rapporten ”Beneath the Surface”. En rapport som tar upp just dessa problem. Vill ni läsa hela rapporten så kan ni göra det här.

Idag saknar 844 miljoner människor runt om i världen tillgång till rent och hygieniskt vatten. En hög siffra och tyvärr tyder trenden på att den kommer öka snarare än sjunka. På grund av klimatförändringar som i sin tur leder till oförutsägbart väder, kan även antalet personer som lever i områden där det råder vattenbrist öka från fyra miljarder till fem miljarder till år 2050.

Hjälp WaterAid med deras arbete att ge människor tillgång till sin rättighet, rent vatten. Surfa in här för att läsa mer.