OVK säger inget om hur täta dina ventilationskanaler är

OVK justerar så att minimikraven för frånluftsflöden uppfylls. Den säger ingenting om att vi från ett badrum kan suga ut 15 l/s men uppe vid fläkten mäta upp 35 l/s. Det extra läckflödet som man suger ut är uppvärmd luft, vilket innebär slöseri med energi och pengar.

OVK, eller obligatorisk ventilationskontroll som är dess fulla namn, är till för att säkerställa att inomhusklimatet i en fastighet är bra samt att ventilationen fungerar som den ska. En OVK skall genomföras regelbundet, allt mellan 3 och 6 år beroende på vad fastigheten används till.

När luft tas in i till exempel våra boytor ska den värmas upp från utelufttemperatur till ett behagligt gradantal runt 20° C. Årsmedeltemperaturen i Sverige varierar från -4,2° C i norr till +8° C i söder. Att värma upp luft är kostsamt. Att sedan blåsa den uppvärmda luften rakt ut genom en skorsten för att bli nedkyld igen är i mångas mening minst sagt dumt. Varför har vi då frånluft? I alla boendemiljöer finns det skadliga partiklar och mikroorganismer som måste ventileras ut. Även fukt och radon är en stor bov som kan leda till allvarliga hälsoproblem. Ventilation är alltså viktigt dels för våra fastigheters livslängd och dels för oss människor och djur. Därför är det viktigt att ha en väl fungerande ventilation.

Att återföra värmen till tilluften genom en värmeåtervinning är en bra lösning. Men för väldigt många fastighetsägare som har frånluftsfläktar är det stora investeringar att konvertera ventilationen. Målet bör alltid vara att se till så att minikravet med uppvärmd luft uppnås.

För att ta ett exempel har vi en fastighet med frånluftsfläkt och 18 lägenheter i Enköping som kanaltätades med Linervent. De sparade 40 000 kr/år i uppvärmningskostnad. Det är 200000 kr/5 år. Här kan ni se en kort film som visar hur metoden fungerar.

Har du frågor kring ventilationen i din fastighet? Kontakta oss så hjälper vi dig!


Vi finns alltid här för dig!