Blir ditt tryckavlopp lidande på grund av ansvarsproblem?

Vet du vem som har ansvaret för tryckavloppsledningarna i din VA-organisation? Vi träffar många ledningsägare i vår vardag. Allt från stora ledningsnät till lite mindre. Ett problem som vi ofta stöter på är att det inte finns någon ansvarig för de tryckavloppsledningar som en ledningsägare har. Det finns ansvariga för pumpstationerna och självfallsledningarna, men just tryckledningen som förflyttar spillvattnet från pumpstationen till självfallsledningen hamnar många gånger mellan stolarna. Detta resulterar i att man byter ut fungerande pumpar till nya som är kraftigare istället för att underhålla det man har och spara på miljön. Problemet ligger faktiskt oftast i kapaciteten i själva tryckledningen p.g.a. sedimenteringar.  

Alla ledningsägare bedriver sin egen verksamhet och har sina egna prioriteringar och utmaningar. Dock vill vi påpeka vikten av att underhålla sitt tryckavloppsnät. Att rensa sitt tryckavlopp förlänger dess livslängd samtidigt som man bibehåller korrekt flöde i ledningen utan att sätta in starkare pumpar. Det finns även en miljöaspekt i det hela då det alltid är bättre för miljön att underhålla och bevara det man har istället för att installera nytt. 

Vi kan hjälpa dig 

Vi har Polly-Pig-rensat tryckavloppsledningar sedan mitten av 80-talet. Med all denna samlade kunskap under vårt tak kan vi på bästa sätt ta fram underhållsplaner och se till att era tryckavlopp bibehåller sin kapacitet. 

Så här går det till. Vi driver rensningspluggen, Polly-Pig, flera gånger genom ledningen. Den cylinderformade pluggen fyller upp ledningen och pressas mot ledningens väggar. Tack vare sin utformning drar den med sig alla typer av beläggningar. Pluggen drivs fram av vatten, tryckluft eller den befintliga median i ledningen. Vi kan även välja en kombination av vatten och tryckluft beroende på typ av rör. Filmen nedan beskriver hur en Polly-Pig-rensning av en TA-ledning kan gå till. 

Vill ni läsa mer om hur vi kan hjälpa er eller läsa mer om våra metoder? Surfa då in på länken här.