40 projekt på ett år och 10 000 meter i veckan är mycket, men vi har kapacitet för betydligt mer

Det luft- och vattenspolas mer än någonsin tidigare i de svenska kommunernas ledningsnät. Många kommuner gör akuta insatser när vattenkvaliteten försämras i ledningsnäten, men allt fler kommuner agerar långsiktigt för att få en jämnare vattenkvalitet samt förlänga livslängden på ledningsnäten. Pollex har i många år varit marknadsledande i Sverige med företagets metod för Luft- och vattenspolning (LoV). Med kapacitet att samtidigt ha tre arbetsteam ute på fältet runt om i Sverige hinner Pollex hjälpa många kommuner under ett år. Samtidigt pågår en långsiktig satsning på metod- och teknikutveckling som gör att Pollex framöver kommer att kunna erbjuda ytterligare kapacitet och även andra alternativ för att rengöra ledningsnäten. När Pollex i början av 2016 presenterade en ny teknik för att med is rengöra ledningar innebar det att företagets metodportfölj utökades med ett helt nytt alternativ. Det är det brittiska företaget Suez Advanced Solutions UK:s (f.d. Aqualogy) patenterade teknik för ispiggning som Pollex erbjuder den svenska marknaden. Tekniken är ett mycket intressant komplement till luft- och vattenspolning och Pollex VD Mattias Höglund menar att fler metoder behövs när kommunerna i allt högre grad prioriterar kvaliteten på både vatten och ledningsnäten.

Vi kan tydligt se att det idag sker en stegvis förskjutning mot att man diskuterar vattenkvalitet och rengöring av ledningsnät ur ett mer långsiktigt perspektiv. Det finns ett ökat intresse för att göra flerårsplaner och det gör att vår roll delvis förändras. Självklart ska vi vara ett resursstarkt alternativ för att lösa akuta problem vid exempelvis bakterier eller missfärgningar, men vi kan också hjälpa till och föreslå helhetslösningar för hur en kommuns ledningsnät bäst ska underhållas över tid. Inget annat företag på marknaden har de maskinella resurser vi har och inte heller den samlade erfarenhet och kompetens som finns hos våra medarbetare. Det gör att vi snabbt kan sätta in de resurser som krävs vid akuta insatser, men också agera som en lösningsinriktad partner när kommuner vill ha en långsiktig planering.

Kapacitet betyder kundtrygghet

luftvattenspolning

Under det senaste året har Pollex utfört närmare 40 olika luft- och vattenspolningsprojekt runt om i landet. En del har varit mindre akuta insatser, andra uppdrag har ingått i långsiktiga fleråriga uppdrag. På Pollex är det Håkan Lindberg som i rollen som projektansvarig tillsammans med Göran Bengtson är ett nav för strömmen av uppdrag inom luft- och vattenspolning. Arbetstempot är högt men Håkan ser gärna att ännu fler kommuner väljer Pollex.

Blickar jag tillbaks ungefär ett år så har vi genomfört närmare 40 olika uppdrag och vi luft- och vattenspolar över 10 000 meter i veckan. Det är mycket men vi har ändå kapacitet för betydligt mer. Att vi har så stora maskinella resurser och möjlighet att ha tre arbetsteam igång parallellt är en trygghet för våra kunder. Man värdesätter att vi alltid kan sätta in resurser snabbt för de akuta jobben, samtidigt som vi är en stark långsiktig partner. Något jag tycker är roligt är att allt fler kommuner också sätter värde på den mångåriga kunskap och erfarenhet vi kan bidra med. Man tänker helhetslösningar på ett annat sätt idag än för några år sedan och prioriterar bra planering, noggrann projektering och tydlig dokumentation som förenklar för den egna drifts- och underhållspersonalen. Att vi kan hjälpa till i alla led är Pollex styrka och att vi med ispiggning och den teknikutveckling som pågår blir ännu starkare på marknaden känns riktigt spännande inför framtiden, avslutar Håkan Lindberg.

Bättre att jämföra produktivitet än timpris

Västervik, Arvika, Simrishamn, Sävsjö, Partille, Kumla, Staffanstorp, Norrtälje och Karlshamn. Det är bara några exempel på kommuner som under det senaste året valt Pollex tjänst Luft- och vattenspolning. Under året har också marknaden med företag som erbjuder den här typen av tjänster fått tillskott. Man skulle tro att Pollex upplever det som ett problem, men det är tvärtom.

Det är bara positivt att det finns fler alternativ och det kommer på sikt att öka efterfrågan. Konkurrens stimulerar och för oss ger det extra energi att arbeta ännu hårdare med metod- och teknikutvecklingen. Att världens ledande företag inom ispiggning valt oss som representant i Sverige är positivt och även bra för våra kunder. Tekniken är väldigt intressant bland annat därför att den klarar större ledningsdimensioner än den traditionella luft- och vattenspolningen, säger Mattias Höglund

Vattenkvaliteten kan försämras i ett ledningsnät om vattenomsättningen varit låg. Vattnet kan till exempel bli missfärgat på grund av att järn- och manganpartiklar som under årens lopp sedimenterat i ledningarna lossnar vid en häftig ändring av vattenflödet. För att komma tillrätta med problemen i ledningsnäten luft- och vattenspolas de regelbundet, men ispiggningen kan i många fall vara ett bra alternativ. Pollex tjänst Luft- och Vattenspolning är även framöver själva huvudtjänsten för ledningsrengöring men även denna metod förnyas och utvecklas. Hans Andreasson är ansvarig för teknik och utveckling på Pollex och har jobbat med Luft- och vattenspolning i över 20 år.

Vi är inne i en period där vi satsar på att utveckla luft- och vattenspolningen så att teamen klarar av att rengöra fler meter under en arbetsdag. När vi presenterar resultatet av den satsningen tror jag att många ledningsägare inser att man måste omvärdera den princip för kostnadsbedömning som är vanlig idag. Istället för att ha fokus på ett timpris blir det hur produktiv en metod är som blir intressant. Det som vid en första anblick kan se dyrare ut blir då det billigare alternativet därför att vi spolar fler meter på en timme jämfört med våra branschkollegor, säger Hans Andreasson.

Här kan du läsa mer om luftvattenspolning och ispiggning: